bjornson-topper bjornson-topper

Bjørnson-bibliografi


23.01.2013 19:49

Ansatte ved Nasjonalbiblioteket har arbeidet med Bjørnson-bibliografi på flere forskjellige måter. Under finner du blant annet en kort bibliografisk oversikt med lenker til digitaliseringer av Bjørnstjerne Bjørnsons verk, og en lenke til en deskriptiv bibliografi over Bjørnsons tidlige forfatterskap fra Synnøve Solbakken (1857) til Sigurd Slembe (1862).

En stor bibliografisk database over Bjørnsons taler og artikler og litteratur om Bjørnson er også ferdigstilt.

Bjørnstjerne Bjørnson-bibliografi : avisartikler og taler av Bjørnson 1850–1910; litteratur om Bjørnson 1861–2010

Referanser til artikler i norske og noen utenlandske aviser i perioden 1850 til 1910, samt noen få artikler publisert etter Bjørnsons død, og til norske og utenlandske bøker og artikler i bøker og tidsskrifter om Bjørnson i perioden 1861-2010

Bjørnsons bøker utgitt i hans levetid

Her finner du en oversikt over bøker av Bjørnstjerne Bjørnson utgitt i hans levetid, med lenker til digitaliseringer av verkene.
Noen av verkene er digitalisert i senere opplag.

Bjørnsons tidlige forfatterskap

Her finner du bibliografiske artikler om Bjørnsons tidlige forfatterskap, fra Synnøve Solbakken (1857) til Arne (1858).

Bokbind

Hvordan så Bjørnstjerne Bjørnsons bøker ut da de kom ut på markedet? Nærmere bestemt, hvordan så bindene ut? Var det forskjell på de bindene som Bjørnson fikk utgitt på norske forlag og de han utga hos Gyldendal i København? Opererte norske forlag med forlagsbind så tidlig som på 1850-tallet? Her finner du en oversikt over Bjørnsons bokbind.

Bjørnstjerne Bjørnsons forlagsbind


Share

Bjørnson i media