bjornson-topper bjornson-topper

Salgbar begravelse-en postkorthistorie


Av Anders Ole Hauglid, Dikterhjemmene, Maihaugen


10.12.2009 10:43

Bjørnsons begravelseseremoni foregikk i Trefoldighetskirken i Oslo 3. mai. Allerede tre dager etterpå er postkort med bilder fra begravelsen i salg, og i bruk.

26. april 1910 døde dikteren Bjørnstjerne Bjørnson på et hotellrom i sjette etasje på Hotel Wagram i Paris. Hans hjemreise til Norge foregikk med tog fra Gare du Nord, jernbanestasjonen i Paris den 28. april, til Berlin og videre med tog opp til København. Her var en ”uhyre menneskemengde” møtt fram for å ta avskjed med den store Danmarksvennen den 30. april. Kansellipresidenten talte da båren nede ved havnen ble brakt om bord i panserskipet ”Norge”. Søndag den 1. mai ankom ”Norge” Kristiania, der en armada av småbåter ville ta imot han som var selve skaperen av norsk identitet. Fra Akershus lød en kongesalutt med 21 skudd da båren ble brakt i land på Honnørbryggen. Titusenvis av mennesker fulgte etter kisten fra Pipervika og opp gjennom byen. Den 3. mai foregikk begravelsen fra en mer enn fullsatt kirke, Trefoldighetskirken, pyntet med bannere og medaljonger, med dikterens initialer BB, årstallet 1832 for hans fødsel og 1910 for hans død. Her var palmekvister, girlandere og flere hundre kranser med begravelsessløyfer, herunder også ni kranser i sølv støttet opp mot kisten. Etter seremonien i kirken ble kisten ført inn i den svartbeprydede begravelsesvognen trukket av fire hester og med Bjørnsons trofaste kusk, Petter Smehus, ved tømmene. ”Likvognen” rullet over mengder med utlagt granbar i gatene opp til Vår Frelsers Gravlund der man senket kisten ”i klippens mytekammer” som Olaf Bull sier det i diktet De hundrede år.

I 2010 er det hundre år siden disse begivenhetene fant sted, og jeg er fullt beskjeftiget med å legge til rette stoff fra hendelsene. I den forbindelse står jeg på Vikingskipet i Hamar en lørdag i oktober -09, og blar gjennom esker med postkort i håp om å finne noen ”godbiter”. Jeg legger til side kort fra begravelsen som ikke er brukt, men finner plutselig ett med tekst bakpå. Oj, dette var interessant! Et postkort fra seremonien i Trefoldighetskirken den 3. mai som er poststemplet i Kristiania 7.5.10, altså fire dager seinere, og som i tillegg er datert dagen før, den 6/5. Det må man si var raskt levert. Et postkort til salgs og i bruk etter bare tre dager!

En nærmere studie i ettertid viser at dette ikke er et trykt kort, men at det er et originalt fotografi som Mittet & Co har enerett til og som de må ha ”masseprodusert” og fått ut i omløp umiddelbart. Her var kanskje penger å tjene? Teksten ”Bjørnstjerne Bjørnsons Begravelse 3. Mai 1910.” er risset inn i emulsjonen i fotografiet med rissenål. Det er også ”Enerett Mittet & co” sammen med et sekstall. Det ble åpenbart laget flere slike postkort. Høyeste nummer i Mittets samling på Aulestad fra begravelsen er 9. I tillegg finnes postkort fra A. B. Wilse og John Fredriksons Eftf. Men dette er alle postkort uten tekst.

Hva er den samtidige teksten på postkortet fra 6. mai 1910?
Kortet er sendt til ”Frøken Helga Mathiesen c/o Thv. Bjerknes Sarpsborg” med et 5 øres frimerke, et posthornmerke. Den øvrige
teksten er som følger:
”Kristiania 6/5 1910
Kjære Helga Har modtaget pakken i god behold og tusind tak for naalen den var rigtig nydelig. Du kan tro her har været livlig i byen hele denne uge. Søndag var jeg ude paa fjorden og mødte liget til
Bjørnson og i Onsdag aften var jeg paa Theatere og saa stor-ken og hanen. Ja nu er jeg ogsaa Reiseferdig skal skrive naar jeg kommer over”
Mange hilsninge fra Valbor”

Denne siste linja er skrevet på tvers utenfor den andre teksten ut mot enden av kortet!
Postkort med tekst er et datidsblikk inn i selve historien!


Share

Bjørnson i media