bjornson-topper bjornson-topper

Såpepoeten.


Av Sigbjørn Grindheim, Nasjonalbiblioteket


22.03.2010 09:15

"Av markens urter, skogens graner sunhed i såpen, mer æn du aner!"
Bjørnson som reklamepoet.

Ole Thorsteinsen Øde i Drammen var en pioner for husfliden i Norge og drev med statsstøtte en skole for husflidslærere. Da han mistet støtten, fikk han riktignok vartpenger, men måtte se seg om etter andre måter å tjene til livets opphold på. Han satset på produksjon av såper og såler. Dette ville han lage en slagkraftig reklame for og ønsker seg ingen ringere enn Bjørnstjerne Bjørnson som tekstforfatter:
”Jeg ved De interesserer Dem varmt for alt norsk og for alt Fremskridt. Derfor sender jeg Dem nogle Stykker Sæbe, som er fabrikeret af mig, Sæbekoker O. Th. Øde med mine egne Hænder. Tanken om at kunne bidrage noget til at nyttiggjøre vore mange vildtvoxende medisinske Planter, gjorde mig til Sæbekoker.
Nu ja, det var det jeg vilde be Dem om, nemlig om De vilde prøve min Sæbe og hvis De finder den god, om De vilde gjøre mig et par smaa Vers til at sætte paa Omslagene af de forskjællige Stykker, saaledes som paa et medfølgende løst Omslag, som ligger i Asken. (…) men jeg mangler Vers. Og saa har jeg tænkt at dersom jeg skal ha saadanne, saa faar jeg ligesaa godt gaa lige til den

som kan gjøre dem, til en, som jeg ved aander ind det skjønne- og herlige i vor Natur, saaledes at det er bleven grundlag for saa meget stort og skjønt fra hans Harpe.

Der, nemlig hos Dem, vil jeg kunne faa et eller et Par Vers til min Sæbe, dersom De blot vil ofre denne Sag saa megen Opmerksomhed (…) Vær nu saa snil at modtage Prøverne af Sæben og bliv ikke sindt paa mig for det jeg ber Dem om dette.” (Asken = esken).

Bjørnson svarer på et brevkort 16?.6.1889:
"Kjære Øde, både min hustru og jeg har tænkt på Deres såpe, - og så kom den skummende av sig selv! En vakker dag roter den væl i skummet et rim sammen over vaskebollen. I dag så jeg:

Av markens urter, skogens graner
sunhed i såpen, mer æn du aner

Her også et:

Godt gør en tur i skog og hej;
Her gør de begge en tur til dig

(Det er bra; det alene, hvad siger De derom)

Naturligvis bruker De Deres egen ortografi."

   

26.12.1889 sender Bjørnson et nytt brevkort, han må ha fått et prøvetrykk:

"Kjære Øde, trykfejl, trykfejl!

Der skal stå:

Av markens urter, skogens graner
sunhed i såpen, mer æn du aner!

De har sat komma æfter «graner» og et «er» in æfter ordet «såpen».
Dermed har De skaffet mig en liten ærgrelse. Altså også ærgrelse kan Deres såpe fræmbringe"!

Deres B.B."

   

Reklametrykket for to typer såper er bevart og ligger sammen med brevene fra Bjørnson til Øde i Håndskriftsamlingen. ”Norsk Furunaal-Extrakt. Sundhedssæbe”, er trykt i grønt og ”Herba Norvegica. Norsk Urtesæbe” i brunt. Prisen er 25 øre. Det er interessant at Bjørnsons egen rettskrivning er beholdt i versene, med ”såpe”, ”æn” og små forbokstaver i substantiver, mens det i resten av reklamen står ”Sæbe” og store forbokstaver. Herba Norvegica har urter mot ”Finner, Fregner, Skjæl, Udslet, Klø, Frost og andre Hudsygdomme”. Furunålssåpen anbefales til ”finsk Bad”, med detaljert fremgangsmåte for badet, gran- og einerkvistene som skal oppi, må helst tas på sydsiden av trærne.


Share

Bjørnson i media