bjornson-topper bjornson-topper

Hva er galt med Bjørnson?


Av Ingjerd Skrede


21.12.2010 10:36

Bjørnson har vært mistenkt for å ha en udemokratisk innflytelse på norske skolebarn. Han er derfor ikke lest i grunnutdanningen siden 1990-tallet.

Sylvi Penne er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har tidligere undervist i både grunnskolen og i den videregående skolen.

I dr. polit. avhandlingen Norsk på ungdomstrinnet: Å konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster. Fagets rolle i et identitetsperspektiv, i et likhets og ulikhetsperspektiv har hun observert tre skoleklasser i norsktimene gjennom elevenes 9. og 10. skoleår.

Et sentralt forskningsspørsmål var hvordan norskfaget ”virker” i det flerkulturelle samfunnet vi møter i dag i storbyen Oslo. Penne ønsket å finne ut hvordan enkeltelever, både med norskspråklig bakgrunn og med minoritetsspråklig bakgrunn, erfarer norskfaget på ungdomsstrinnet.

Les foredraget basert på Sylvi Pennes forskningsresultat her:

Bjørnson i klasserommet.


Share

Bjørnson i media