bjornson-topper bjornson-topper

Den femte store Bjørnsonianer


Av Ingjerd Skrede, Nasjonalbiblioteket


10.12.2009 10:12

Fredag 4. desember klokken 13.30 fikk Arnfinn Åslund tittelen philosophiae doctor i Domus Academica


Doktorand Arnfinn Åslund på talerstolen i Universitetets gamle festsal

På blå puter i de buede trebenkene i Universitetets gamle festsal sitter om lag 100 mennesker for å se og høre doktorand, Arnfinn Åslund forsvare sin avhandling:

"Litteraturens land. Litterær nasjonalitet hos Bjørnson 1856–1859".

Etter å ha blitt ønsket velkommen av dekan, Trine Syvertsen, ved Det humanistiske fakultet, starter Åslund sin innledning. Åslund har lagt vekt på at Bjørnson tilhørte den første profesjonelle forfattergenerasjonen i Norge. Og at han ved å velge det usikre ”dikterlivet” er en moderne mann og forfatter. For da Bjørnson valgte å bli forfatter fantes det ikke forfatterstudier, og heller ikke særlig mange profesjonelle forfattere, sier Åslund.

Sammen med førsteopponent, professor Hans Hauge, fra Universitetet i Aarhus, tar Åslund oss gjennom diskusjonene om det nasjonale og modernistiske, gjennom det politiske og det kulturelle, om det danske og det norske. Dveler en stund ved spørsmålet om ”fjellet” virkelig er en del av ”Den Norske Ånd”. Hauge liker at Åslund har 27 ulike tolkninger av ordet ”Ja”, i ”Ja, vi elsker”, og avslutter med å si at han synes Åslunds forening av tekstanalysen og det nasjonalistiske er spesielt fremragende.

Etter pausen tar andreopponent, professor Arild Linneberg fra Universitetet i Bergen, ordet.

”Jøss, Arild, går det an å få så mye ut av disse tekstene, da?”, tenkte han da han leste Åslunds avhandling. Og, etter å ha lest Bjørnsons tekster om igjen; ”Jo da, det kan man. Åslund er gutten sin.”

Og igjen diskuteres det moderne, eller mangel på det samme, i Bjørnsons tekster. Åslund forklarer og forsvarer, og opponentene er fornøyde, og bare sekunder etter har Arnfinn Åslund den formelle tittelen philosophiae doctor, og den litt mer uformelle; den femte store bjørnsonianer. Den femte etter Christen Collin, Francis Bull, Asbjørn Øveraas og Per Amdam.

Sammendrag, Bjørnstjerne Bjørnson i litteraturens land.


Share

Bjørnson i media