bjornson-topper bjornson-topper

Bjørnsonfestivalen, 29. august til 5. september 2010


Av Silje Engeness, festivalsjef


13.01.2010 14:44

Bilden av norsk litteratur utomlands är i hög grad präglat av Ibsen. Det er naturligtvis rätt. Men samtidigt borde det finnas plats för att frammana även Björnsons storhet. I en tid när den politiska demokratin når allt längre ut i världen, finns det många skäl att erinra om det arbete Björnson gjorde i det utvecklingsland som Norge den gången var. Stegen från den litterära Björnson är inte heller långt från den politiska Björnson.
Henning Mankell, 1. desember 2009


Festivalsjef i Bjørnsonfestivalen, Silje Engeness er glad for å ha med seg Henning Mankell og Edvard Hoem i programrådet.
Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke.

Dette skriver Henning Mankell når han setter ord på hvorfor han er engasjert i å ivareta den bjørnsonske arven. Bjørnsonfestivalen er glade og stolte over å ha Mankell med på laget som leder av festivalens programråd for de neste årene. Med sitt omfattende forfatterskap, samfunnsengasjement og store internasjonale nettverk er han en verdifull ressurs for litteraturfestivalen. Guri Sørumgård Botheim og Bjørnson-biograf og forfatter Edvard Hoem sitter også i rådet for festivalen. I Bjørnsonåret er han helt enestående med sin inngående Bjørnson-kunnskap.
Sammen med den nye festivalsjefen Silje Engeness, som tiltrådte 1. november 2009, skal Mankell og Hoem utvikle programmet for festivalen i det nasjonale Bjørnsonåret 2010.
Ambisjonen er å videreføre og styrke Bjørnsonfestivalens posisjon som en av Norges viktigste litteraturfestivaler. For å få til dette vil festivalen satse på en internasjonal profil, et bredt sammensatt program og å få fram flere sider av den samfunnsengasjerte Bjørnson.

Et tema for hver dag
Tanken er å ta opp ett nytt tema hver dag under festivalen som får fram noen av Bjørnsons sider. Bjørnson var internasjonal, radikal, troende og gudløs, forkjemper for kvinnesaken og undertrykte minoriteter i Europa og han stod alltid på ungdommens side.
Problemene Bjørnson valgte å ta opp angikk mange, og han tok opp kontroversielle saker. Han var rett og slett grunnleggende radikal.
En festival i 2010 må tørre å ta opp viktige spørsmål. Det må være en festival som er engasjert. Og vi må stille spørsmålet hvem Bjørnson er for vår tid og framtiden.
Festivalen i 2010 vil som alltid både formidle litteratur av høy kvalitet og ta opp spørsmål rundt menneskerettigheter og ytringsfrihet, verdier Bjørnstjerne Bjørnson satte høyt.
Bjørnsonfestivalen jobber nå med å få inn aktuelle innledere fra Norge og verden.

Samarbeid mellom Bjørnsonfestivalen og Teatret Vårt i Bjørnson-året
I anledning Bjørnsonåret 2010 blir åpningen av festivalen en festaften i Bjørnsonhuset søndag 29. august.
Dette blir et stort arrangement i samarbeid med Teatret Vårt.
Hele staben på teatret vil medvirke i produksjonen. I tillegg er det kontakt med nasjonale og internasjonale teaterkrefter. Elementer fra forestillingen ”Over Ævne II” som Teatret Vårt setter opp i forbindelse med festivalen, vil bli innarbeidet.
Visningsarenaen blir Bjørnsonhuset i Molde, med plass til ca 800 publikummere.
Forestillingen vil kaste lys over ungdommen, opprøreren og den politisk engasjerte og internasjonale Bjørnson. I og med at Bjørnsonfestivalen er i Molde vil vi se på hvordan ungdomsårene formet Bjørnson. Det var her han entret den offentlige arenaen, blant annet med å få flere dikt på trykk i Romsdals Budstikke fra 14–15 årsalderen.
15. mars 1848 bringer avisa nyheten om den revolusjonære oppstanden i Paris.
Det er mye som tyder på at denne artikkelen gjorde et stort inntrykk på den da 15-årige Bjørnstjerne.
Omtrent to måneder senere, 12. mai 1848, får Bjørnstjerne Bjørnson sitt dikt ”Frihedens tale til Moldenserne” trykket i Romsdal Budstikke.
Dette diktet vil være et omdreiningspunkt for festaftenen.

I denne Tid har man erkjendt mig og dyrket mig, i denne Tid har jeg slaaet Bo i Enhvers Bryst; næsten alle i Europa have vaagnet af sin Dvale, grebet til Sverd, og havende mit Navn på Læberne have stormet frem, angrepet, nedkastet, faaet Thronerne til at vakle, Tyrannerne til at bæve, deres før saa mægtige Hænder til at skjælve.

(Utdrag fra ”Frihedens tale til Moldenserne”)

Musikalsk vil festaftenen legge vekt på Molde som jazzby. I samarbeid med Moldejazz vil det bli satt sammen et orkester med profilerte solister. Blant andre vil Nina Andreassen trio som arbeider med en CD med ny musikk til Bjørnsons tekster, medvirke.
Flere av de medvirkende på festaftenen vil også dukke opp i andre sammenhenger under festivalen senere i uka.

Over Ævne II
av Bjørnstjerne Bjørnson
Med: Valborg Frøysnes, Hugo M. Skår, Per Emil Grimstad
Regi: Uwe Cramer

Teatret Vårt gir seg i kast med et skuespill fra 1895 i anledning Bjørnson-året. Over Ævne II er et typisk Bjørnson-skuespill på den måten at det er dirrende av samfunnsengasjement. Det er her Bjørnson for alvor tar opp arbeiderbevegelsen og de samfunnsmessige omveltninger som skulle komme i det tjuende århundre med revolusjoner, ulike sosialdemokratiske løsninger og så videre. I Over Ævne II som i så mange andre skuespill stiller Bjørnson spørsmålstegn ved mål og midler, hva er etisk riktig, hva er moralsk forsvarlig? Det er den politiske volden som er i søkelyset her. Er vold mulig eller tilrådelig når kampen er rettferdig?
Med dette skuespillet er Bjørnson på vei ut av 1800-tallets realistiske teaterunivers, men han tar ikke helt spranget. Datidens dramaturgiske regler gjør at Bjørnson blir for omstendelig. Dramaturgien hans passer ikke helt til massenes tid. I dag har teatret andre midler til rådighet, andre dramaturgiske måter å fortelle historier på. Derfor er Bjørnsons rollebesetning redusert fra over tjue roller til bare tre. For det er nemlig en spennende historie Bjørnson har å fortelle.

Todelt Bjørnson-seminar under Bjørnsonfestivalen i 2010:
Med utgangspunkt i den franske revolusjonens grunnideer; frihet, likhet og brorskap ønsker Bjørnsonfestivalen å se på nasjonalitet, nasjonsdannelse og identitet gjennom Bjørnsons blikk. Målet med seminarene er å åpne for samtaler og debatter.
Innledere presenterer muntlig papers/essays og tekster som senere i 2010 skal publiseres i bokform.

Del 1 – Bjørnson i sin samtid, ”nasjonsbyggeren”
Her ser vi på Bjørnson sin rolle som nasjonsbygger fra 1850–1905. Seminaret belyser den rollen Bjørnson hadde i byggingen av en nasjonal identitet og bevissthet gjennom sitt samfunnsengasjement, teater, språk, tematikken i litteraturen og den offentlige debatten.

Del 2 – Bjørnsons tanker i vår samtid, – ”Gå inn i din tid
I denne delen av seminaret ser vi på hvordan Bjørnsons tanker ville fungert om de ble tatt mer i bruk nå. Ved å gjøre oss bedre kjent med både ham og den tiden vi lever i, vil vi belyse Bjørnson både som dikter, debattant og meningsprodusent. Hvilken innvirkning han har hatt på vår måte å tenke rundt litteraturen og det nasjonale på? Og på hvilken måte har ikke bare samfunnet vårt endret seg, men også måten vi oppfatter både oss selv og verden rundt oss på? Kan Bjørnsons tanker brukes på vår tid?

Historikk
Den første Bjørnsonfestivalen ble arrangert i forbindelse med Molde by sitt 250 årsjubileum i 1992. Initiativtaker var Knut Ødegård i nært samarbeid med Bjørnsonforbundet. Nesset kommune var med fra starten med arrangement på Nesset Prestegard.

Bjørnsonfestivalens mål for virksomheten er:

"Å fremme interessen for litteratur og skrivekunst. Bjørnsonfestivalen skal gi Norge et internasjonalt litteraturarrangement av høy kvalitet. Festivalen skal styrke norsk skriftkultur og øke sambandet mellom norsk og utenlandsk litteratur. Festivalen knytter seg til en 'bjørnsonsk impuls' i foreningen av stor diktekunst og etisk ansvarlighet."

Festivalen har blitt en stor suksess. Den internasjonale profilen og ”den bjørnsonske impuls” har dannet en rød tråd i festivalens årlige programmer. Siden 1992 har en rekke profilerte forfattere, politikere og samfunnsdebattanter fra hele verden besøkt festivalen i Molde og Nesset.
Festivalen er organisert som en stiftelse: Molde kommune, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Teatret Vårt, Den norske Forfatterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er festivalens stiftere.


Share

Bjørnson i media