bjornson-topper bjornson-topper

Aktuelt2010

Rytmens ynde

Det er ikke vanskelig å finne spor etter Bjørnson i Jeppe Aakjærs diktning. Sangen "Jeg er Havren" er eksempel på dette.


Les mer ...

Bjørnson og poetokratiet

Poetokraten var en slags intellektuell med de noe motstridende egenskapene folkeleder, urostifter, kunstner og dilettant. Bjørnstjerne Bjørnson er den første som fikk betegnelsen.


Les mer ...

Fiskerjenten, vår første kunstnerroman.

Ved sine utradisjonelle kvinneskikkelser foregriper Fiskerjenten det moderne gjennombrudd.


Les mer ...

Bjørnson på Flickr.

Fra i dag finner du Bjørnson på Flickr.


Les mer ...

Kjell Aukrust ser Bjørnson på høylys dag.

Bjørnson var et yndet objekt for karikaturtegnere. Aukrust fant trekkene i en potet.


Les mer ...

Såpepoeten.

"Av markens urter, skogens graner sunhed i såpen, mer æn du aner!"
Bjørnson som reklamepoet.


Les mer ...

d

Bjørnson hjalp sålemaker Ole Thorsteinsen Øde fra Drammen med markedsføring av såler.


Les mer ...

Kake-etterlysning.

I et konditorleksikon fra 1948 finnes det et kakemaleri av Bjørnson. Men, til hvilken anledning er det laget?


Les mer ...

Språkstrid og Riksmålforbundet

Språksaken ble en av Bjørnsons viktigste kampsaker i 1890-årene. I 1899 var han en av pådriverne til dannelsen av Norsk rigsmaalsforening.


Les mer ...

April: ”Tonen”

En av våre samtidskomponister, Alfred Janson, har uttalt at månedens sang for april, ”Tonen”– i Rikard Nordraaks tonedrakt – står hans hjerte nær. Sangmelodiens alvor og det luftige etterspillet i klaverstemmen formidler innholdet i Bjørnsons vårdikt om lengselen og det gåtefulle i tilværelsen på en sinnrik måte, sier han.


Les mer ...

Bjørnson i media