bjornson-topper bjornson-topper

Aktuelt2010

Hvor er Bjørnsons stemme?

Det sies han var en dyktig taler med en fyldig tenor som bar godt, men hvordan hørtes egentlig Bjørnsons stemme ut?
Det finnes kilder som forteller at det ble gjort lydopptak av Bjørnson, men hvor er fonorullene?


Les mer ...

Bjørnsonfestivalen, 29. august til 5. september 2010

Bilden av norsk litteratur utomlands är i hög grad präglat av Ibsen. Det er naturligtvis rätt. Men samtidigt borde det finnas plats för att frammana även Björnsons storhet. I en tid när den politiska demokratin når allt längre ut i världen, finns det många skäl att erinra om det arbete Björnson gjorde i det utvecklingsland som Norge den gången var. Stegen från den litterära Björnson är inte heller långt från den politiska Björnson.
Henning Mankell, 1. desember 2009


Les mer ...

Bjørnsons Romsdal, Romsdalens Bjørnstjerne

Den storslagne naturen og bondesamfunnet i Romsdalen, hvor Bjørnstjerne vokste opp, skulle få stor betydning for hans liv og diktning. Mest markant er dette i de tidlige bondefortellingene og i flere dikt.


Les mer ...

Fiskerjenten

I 2001 blei boka "Fiskerjenten" filmatisert. Herborg Kråkevik spela huvedrolla som "Fiskerjenten" Petra.


Les mer ...

Bjørnstjerne Bjørnsons manuskripter og brev i Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket eier vel 800 manuskripter av Bjørnstjerne Bjørnson, nesten 6500 brev fra ham, rundt 12.000 brev til ham og 190 manuskripter om ham. Det aller meste er originaler.


Les mer ...

Over Ævne lll. Premiere på Black Box 20. januar.

Her forteller dramatiker Finn Iunker om hvorfor han valgte Bjørnson i 2010.
Geometri med kjærlighet – cirka hybris. Om en respons-i-emning til Bjørnsons Over Ævne I-ll


Les mer ...

Bjørnsons foredragsturné vinteren 1880–1881 – en stormfull tid i det norske Amerika

Bjørnson dro fra Norge for å komme vekk fra bråket han skapte da han tok avstand fra den dogmatiske kristendommen. Men, i Amerika ble folk advart mot å gå på foredragene hans.


Les mer ...

Bjørnstjerne Bjørnson og den litterære kanon

Å lese Bjørnson innebærer å bli konfrontert med store tekstmasser som fremstår som plumpe, programmatiske og ubearbeidede – kort sagt som dårlig litteratur. Å skyve denne litteraturen fullstendig fra seg, gir imidlertid små gevinster, selv i en kanonsammenheng.


Les mer ...

Teaterreformatoren.

Bjørnsons første skuespill heter "Mellom slagene", og er en middelalderhistorie med Kong Sverre i hovedrollen. Men, tittelen sier også noe om kampene som foregikk rundt teatret på den tiden.


Les mer ...

Pipekonsert fra scenen

Black Box teater i Oslo har trukket fulle hus til sine "Bjørnson-forestillinger", Over Ævne lll. Kritikerne og publikum er fornøyde, men er det mulig å kjenne igjen Bjørnson i tekst og uttrykk, eller er gapet blitt for stort?


Les mer ...

Bjørnson i media