English
 
BIBLIOGRAFI
Norsk kunsthistorisk bibliografi

Om bibliografien

Navn:
Kunstbib
Tittel:
Norsk kunsthistorisk bibliografi
Type:
Bibliografi
Omfang/fag:
Norsk kunst (basene Falck og Langballe); Norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt)
Omfang/objekter:
Basene ARLIS og Falck: Referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (ARLIS og Langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i Norge og i utlandet inntil 1971 (Langballe), 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også eldre når det gjelder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i ARLIS). For flere detaljer, se hver enkelt bases beskrivelse
Oppdatering:
Løpende (bare ARLIS-delen)
Antall poster pr. 1.jan:
34.938
Andre opplysninger:
Fra bokbeskrivelser med ISBN kan det videresøkes til basen Sambok for å se bibliotekenes beholdning av boken
MARC-format:
Ja
Databasetjeneste:
TRIP
Tilgjengelighet:
Allment tilgjengelig
Webadresse:
http://www.nb.no/baser/kunstbib/
Datakilde:
Se under de enkelte underbasene
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket
Tilvekst og kunnskapsorganisering
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Telefon: 810 01 300
E-post:katalog-nbo@nb.no

Innholdsoversikt

© NB | Nettredaktør: Nikolaj Blegvad

Nasjonalbiblioteket

Besøk

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Finsetveien 2, Mo i Rana

Åpningstider

Kontakt

Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo

Telefon: 810 013 00

e-post

Ledige stillinger

Org.nr: 976 029 100