English
 
BIBLIOGRAFI
Den internasjonale Ibsen-bibliografien

Om bibliografien

Navn:
Ibsen
Tittel:
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Type:
Bibliografi over materiale av og om Henrik Ibsen
Omfang/fag:
Alle fag
Omfang/objekter:
Referanser til: 1) Henrik Ibsens verker på originalspråket og i oversettelser, både som selvstendige utgivelser og deler av andre publikasjoner. 2) Parodier over og omdiktninger av Ibsens verker. 3) Dokumenter om Ibsens liv og forfatterskap: Bøker, hovedoppgaver, småtrykk, artikler og kapitler i samlingsverker og konferanserapporter, i tidsskrifter og aviser. Referanser til videogram og lydopptak er også inkludert. I prinsippet ingen nasjonal eller språklig begrensning. Hovedsaklig basert på primærregistrering av dokumenter. Innførsler i flere trykte, retrospektive bibliografier og bibliografien i "Ibsenårbok" / "Contemporary approaches to Ibsen" (1953-1997) er inkludert.
Oppdatering:
Oppdateres løpende
Antall poster pr. 1.jan:
35.573
Andre opplysninger:
Mange av postene mangler foreløpig emneord og noen har kun tittelen på Ibsens verk som emneord. Enkelte dubletter forekommer.

Mange av postene mangler foreløpig emneord og noen har kun tittelen på Ibsens verk som emneord

MARC-format:
Ja
Tilgjengelighet:
Allment tilgjengelig på verdensveven
Webadresse:
http://www.nb.no/bibliografi/ibsen
Datakilde:
Senter for Ibsen-studier, Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Senter for Ibsen-studier
Postboks 1166 Blindern
0316 Oslo
Nettadresse: http://www.hf.uio.no/ibsensenteret
E-post: bibliotek@ibsen.uio.no
Telefon: 22 85 91 53
Telefaks: 22 85 91 58

Innholdsoversikt

© NB 2012 | Ansvarlig redaktør: Ingjerd Skrede

Nasjonalbiblioteket

Besøk

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Finsetveien 2, Mo i Rana

Åpningstider

Kontakt

Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo

Telefon: 810 013 00

e-post

Ledige stillinger

Org.nr: 976 029 100