English
 
BIBLIOGRAFI
Den internasjonale Ibsen-bibliografien

Om bibliografien

Navn:
Ibsen
Tittel:
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tidligere navn:
Henrik, Ibsenbib, Ibsenbibliografi
Type:
Bibliografi over materiale av og om Henrik Ibsen. Katalog for Ibsen-dokumenter i Senter for Ibsen-studier
Omfang/fag:
Henrik Ibsen - Av og om
Omfang/objekter:
Referanser til: 1) Henrik Ibsens verker på originalspråket og i oversettelser, både som selvstendige utgivelser og deler av andre publikasjoner. 2) Parodier over og omdiktninger av Ibsens verker. 3) Dokumenter om Ibsens liv og forfatterskap: Bøker, hovedoppgaver, småtrykk, artikler og kapitler i samlingsverker og konferanserapporter, i tidsskrifter og aviser. Referanser til videogram og lydopptak er også inkludert. I prinsippet ingen nasjonal eller språklig begrensning. Hovedsaklig basert på primærregistrering av dokumenter i Senter for Ibsen-studier. Innførsler i flere trykte, retrospektive bibliografier og bibliografien i "Ibsenårbok" / "Contemporary approaches to Ibsen" (1953-1997) er inkludert. Omfanget øker kontinuerlig, både retrospektivt og løpende
Antall poster pr. 1.jan:
35.573
Andre opplysninger:
Mange av postene mangler foreløpig emneord og noen har kun tittelen på Ibsens verk som emneord. Enkelte dubletter forekommer. Det er planlagt en utvidet emneindeksering av dokumentene. Invertert personnavn: Ibsen, Henrik
MARC-format:
Ja
Tilgjengelighet:
Allment tilgjengelig på verdensveven
Webadresse:
http://www.nb.no/bibliografi/ibsen
Datakilde:
Senter for Ibsen-studier
Kontaktadresse:
Senter for Ibsen-studier
Postboks 1166 Blindern
0316 Oslo
Nettadresse: http://www.hf.uio.no/ibsensenteret
E-post: bibliotek@ibsen.uio.no
Telefon: 22 85 91 53
Telefaks: 22 85 91 58

Innholdsoversikt

© NB 2012 | Ansvarlig redaktør: Ingjerd Skrede

Nasjonalbiblioteket

Besøk

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Finsetveien 2, Mo i Rana

Åpningstider

Kontakt

Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo

Telefon: 810 013 00

e-post

Ledige stillinger

Org.nr: 976 029 100