English
 
BIBLIOGRAFI
Den internasjonale Ibsen-bibliografien

Om bibliografien

Navn:
Ibsen
Tittel:
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Type:
Bibliografi over materiale av og om Henrik Ibsen
Omfang/fag:
Alle fag
Omfang/objekter:
Referanser til: 1) Henrik Ibsens verker på originalspråket og i oversettelser, både som selvstendige utgivelser og deler av andre publikasjoner. 2) Parodier over og omdiktninger av Ibsens verker. 3) Dokumenter om Ibsens liv og forfatterskap: Bøker, hovedoppgaver, småtrykk, artikler og kapitler i samlingsverker og konferanserapporter, i tidsskrifter og aviser. Referanser til videogram og lydopptak er også inkludert. I prinsippet ingen nasjonal eller språklig begrensning. Hovedsaklig basert på primærregistrering av dokumenter. Innførsler i flere trykte, retrospektive bibliografier og bibliografien i "Ibsenårbok" / "Contemporary approaches to Ibsen" (1953-1997) er inkludert.
Oppdatering:
Oppdateres løpende
Antall poster pr. 1.jan:
36.829
Andre opplysninger:
Mange av postene mangler foreløpig emneord og noen har kun tittelen på Ibsens verk som emneord. Enkelte dubletter forekommer.
MARC-format:
Ja
Tilgjengelighet:
Allment tilgjengelig på verdensveven
Webadresse:
http://www.nb.no/bibliografi/ibsen
Datakilde:
Senter for Ibsen-studier, Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Nettadresse:
http://www.nb.no/bibliografi/ibsen

E-post: spesialbibliografi@nb.no
Telefon: 801 01 300

Innholdsoversikt

© NB | Nettredaktør: Nikolaj Blegvad

Nasjonalbiblioteket

Besøk

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Finsetveien 2, Mo i Rana

Åpningstider

Kontakt

Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo

Telefon: 810 013 00

e-post

Ledige stillinger

Org.nr: 976 029 100