English
 
BIBLIOGRAFI
Bjørnstjerne Bjørnson

Om bibliografien

Navn:
Bjørnson
Tittel:
Bjørnstjerne Bjørnson-bibliografi : avisartikler og taler av Bjørnstjerne Bjørnson, litteratur om Bjørnson
Type:
Bibliografi
Omfang/fag:
Alle fag
Omfang/objekter:
Referanser til artikler i norske og noen utenlandske aviser og noen tidsskriftartikler i perioden 1850 til 1910, samt noen få artikler publisert etter Bjørnsons død, og til norske og utenlandske bøker og artikler i bøker og tidsskrifter om Bjørnson
Spesielle søkemuligheter:
Emneord kan søkes via emneordslister
Oppdatering:
Bibliografien ble ferdigstilt som prosjekt høsten 2010 og oppdateres deretter løpende av avdelingen Tilvekst og kunnskapsorganisering
Antall poster pr. 1.jan:
5555
Andre opplysninger:
Referansene til avisartikler av Bjørnson er basert på et arkiv med kopier, til dels utklipp, av artiklene. Arbeidet med kopiering ble satt i gang ca. 1930 med støtte av Nansenfondet. Til arkivet utarbeidet Øyvind Anker (1904-1989) ved Universitetsbiblioteket i Oslo et kronologisk register og et stikkordregister. Dette er bearbeidet og utfylt med forklarende undertitler og noter samt emneord og registrert i BIBSYS i 2010 av Anne M.H. Langballe og Elin Grønneberg. Referansene til litteratur om Bjørnson er funnet i bibliografier, databaser og sekundærlitteratur og kontrollert mot selve litteraturen av Johan Henden og Lars Skotnes. Prosjektleder: Hege Stensrud Høsøien. Kfr. også bibliografiens Forord
MARC-format:
Ja
Databasetjeneste:
BIBSYS
Tilgjengelighet:
Allment tilgjengelig via web
Webadresse:
http://www.nb.no/bibliografi/bjornson/
Datakilde:
Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Telefon: 810 01 300
E-post:bjornsonbibliografien@nb.no

Innholdsoversikt

© NB | Nettredaktør: Nikolaj Blegvad

Nasjonalbiblioteket

Besøk

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Finsetveien 2, Mo i Rana

Åpningstider

Kontakt

Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo

Telefon: 810 013 00

e-post

Ledige stillinger

Org.nr: 976 029 100