Nasjonalbiblioteket

Av og om Tolstoj

En fortegnelse over oversettelser til norsk av Lev Tolstojs verker og over norsk litteratur om ham og hans verker.

[Veileding] [Skjematisk oversikt over databasens omfang] [Av og om Tolstoj]

Søk i:

Hele basen
L. N. Tolstojs verker i norsk oversettelse
II. Litteratur om L. N. Tolstoj og hans verker utkommet på norsk

Søk i alle felt:
Originaltittel:
Tittel:
Annotasjon:
Anmeldelser:
År:
OG / ELLER mellom feltene