Nordmenn i Amerika

Thor M. Andersens bibliografi (TMA)

VEILEDNING I BRUK AV SØKESKJEMAET:

Du kan søke i 5 forskjellige felt i TMA. I hvert søkefelt, kan du kombinere termer ved hjelp av de logiske operatorene and, or og not. Du kan også søke i flere felt samtidig.


Fritekst:

Hvis du søker etter ALLE MULIGE OPPLYSNINGER om en person, et sted eller en publikasjon, bruker du fritekst-feltet. F.eks.:

Fritekst: Skandinaven


Forfatter:

Forfatter blir i TMA brukt om alle som har skrevet eller oversatt trykt materiale, stort eller lite.

Hvis du søker etter dokumenter som en forfatter kan ha skrevet, skriver du inn forfatterens etternavn, fornavn i forfatter-feltet, f.eks.:

Forfatter: Ager, Waldemar
eller
Forfatter: Hamsun, Knut


Tittel:

Hvis du søker etter et dokument med en bestemt tittel, eller med et ord eller flere ord fra en tittel, skriver du ordene i tittel-feltet: f.eks.:

Tittel: History of Linn County Iowa


Omtalt person:

Hvis du søker etter opplysninger OM en bestemt person, (enten han/hun har skrevet et dokument eller ikke), bruker du person-som-emne-feltet. Etternavn skrives først, f.eks.:

Omtalt person: Bull, Ole

(OBS! Når du søker i person-som-emne-feltet får du ikke opplysninger om bøker som personen har skrevet. Bruk forfatter-feltet til det.)


Omtalt sted:

Hvis du søker etter opplysninger om et bestemt sted: by, county, stat/provins, fylke osv. i Amerika eller Norge, kan du skrive inn søkeord i sted-som-emne-feltet., f.eks.:

Omtalt sted: Lac qui Parle

(OBS! Hvis du også søker etter opplysninger om institusjoner, møter osv. på et bestemt sted bruk fritekst-feltet.)


GENERELLE TIPS:

Emne:

Postene i TMA har ingen emneord, nøkkelord, Dewey-nummer aller annen emnebeskrivelse. Hvis du søker etter opplysninger om et bestemt emne, må du forsøke å finne ord som en forfatter kan ha brukt i dokumentets tittel. Hvis du søker etter opplysninger om Norsk-amerikanere i borgerkrigen, kan du derfor prøve å søke på krig, kamp, leir, soldat osv. Husk at mange dokumenter også er på engelsk så du må også søke på Civil War, battle, regiment, soldier, camp, lieutenant !

Trunkert søking med noen eksempler

Trunkeringstegnet : kan maskere ett tegn i slutten, begynnelsen, eller midt i et søkeord.

Eksempel:
Mange emigranter med etternavn som endte på -sen, brukte også -son i Amerika. De kunne f.eks. hete både Andersen og Anderson. Ved å bruke Anders:n som søkeord dekkes begge muligheter.

Trunkeringstegnet # kan maskere ett eller flere tegn i slutten, begynnelsen, eller midt i ordet.

Eksempler:
Personer med navn som Kristiansen kunne også kalle seg Christiansen. Bruk #ristiansen for å dekke begge muligheter.
Noen emigranter stavet navnet med dobbelt s f.eks.: Johansen/Johanssen. Bruk Johan#en for begge.
Enkelte brukte i skrift initialer i stedet for fornavn. Bruk Bergan, P#

Staving i norsk og engelsk

Husk at mange norske ord har endret stavemåte gjennom årene. Søk etter flere muligheter f.eks. Skjåk og Sjaak. Nylig ankomne immigranter skrev ofte amerikanske stedsnavn på sin egen måte. Godt råd: vær kreativ!

De norske bokstavene æ,ø,å og svensk/tysk ä, ö, ü

En del norske dokumenter i Amerika ble trykt på svenske eller engelske presser, og brukte derfor ä i stedet for æ, og ö i stedet for ø.

Bruke av klammeparentes: []

Tekst som står i klammeparentes har blitt lagt til av T.M. Andersen eller redaktør for å gi tilleggsopplysninger. F.eks.:

A memory. [Poem.]
som viser at et dokument med tittelen "A memory" er på vers. I enkelte tilfeller kan hele tittelen være i klammer - dette gjelder særlig avisartikler. Dette viser at dokumentet ikke har en egen tittel, men at redaktøren har laget en tittel. Slik tilleggsinformasjon vil vanligvis være på engelsk.