NORDMENN I AMERIKA


Mer om TMA

Thor M. Andersens bibliografi (TMA)

Velkommen til Nordmenn i Amerika, en bibliografi over dokumenter av og/eller om norske immigranter til USA og Canada. Bibliografien tar med dokumenter trykt i perioden 1825-1930

Bibliografien er samlet av den norske bibliotekaren Thor M. Andersen (1897-1979) og er blitt redigert og overført til maskinleselig format i et prosjekt støttet av Universitetsbiblioteket i Oslo, Norsk-Amerikansk samling (fra 1.januar 1999, Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo. Norsk-Amerikansk samling) og Institutt for britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Oslo. Thor M. Andersen hevdet at bibliografien omfatter 60 % av de trykte dokumentene i denne perioden. Bortsett fra en viss standardisering av innførslene og verifisering av uklare innførsler, er bibliografien som Andersen skrev den. Han alene er ansvarlig for omfang og nøyaktighet i bibliografien.

Nordmenn i Amerika inneholder referanser til bøker, pamfletter og artikler i aviser og tidsskrifter. De fleste dokumentene er skrevet på norsk eller engelsk. Bibliografien har register over sted og omtalt person, men bibliografien inneholder ikke klassifikasjon etter emne. Bibliografien inneholder også biografier (på engelsk) over forfatterne. Oversettere og redaktører behandles som forfattere. Biografiske opplysninger, samt kilde for disse opplysningene trykt før 1978, er inkludert. I tillegg er det biografier over journalister og redaktører av norsk-amerikanske periodika, selv om ikke bibliografien inneholder dokumenter av vedkommende. Dessuten er biografier tatt med hvis Andersen har trodd at vedkommende kunne ha skrevet noe, selv om han ikke har funnet det.

Dokumenter som er publisert som del av en debatt eller som kommentarer til, svar til eller omtale av tidligere publiserte dokumenter, blir i bibliografien tatt med som note til originaldokumentet, og ikke som egne poster.


TIL BRUKERNE:

Redaksjonen til Nordmenn i Amerika er interessert i å gjøre bibliografien så omfattende og korrekt som mulig. Hvis noen brukere kjenner til dokumenter som burde være med i bibliografien, ber vi dem om å varsle redaksjonen om det. Hvis man finner feil eller unøyaktigheter i basen, eller det oppstår vansker i bruken av den, ber vi på samme måte om at biblioteket blir kontaktet på følgende adresse:

Epost: norwam@nb.no
Telefaks: (+47) 23 27 60 10
Telefon: (+47) 23 27 61 67
Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo
Norsk-amerikansk samling
Besøksadresse: Drammensveien 42
Postadresse: Postboks 2674, Solli
0203 Oslo

Ved henvendelse til ovenstående adresse kan man også få tilsendt en brosjyre om TMA