Søking på serietittel

Her kan det søkes på ett eller flere ord fra serietittel. Samme regler gjelder som for søking på ord i tittel.

(Det benyttes samme indeks for serietittel og institusjonsnavn.)

Noen eksempler på serietitler:

   Gyldendals gode guttebøker
   Cappelens upopulære skrifter
   Lecture notes in computer science