Nasjonalbiblioteket

Denne databasen oppdateres for tiden ikke. Siste oppdatering var 13. mai 2000.

   SAMTEATER

[Veiledning i bruk av søkeskjemaet] [Om Samteater]   

Søk i alle felt:
Forfatter:
Spilletittel:
Originalittel:
Premieredato:
Bearbeider:
Komponist:
Instruktør:
Scenograf:
Oversetter:
Teater:
Teater (andre):

OG / ELLER mellom feltene