Nasjonalbiblioteket

Melding til Norsk Samkatalog for periodika


Her kan det meldes om endringer, kasseringer, nye innførsler til SAMPER.
Fyll ut bibliotekkode og autorisasjonskode og søk fram ønsket post.
Fyll ut korrekt bestand og send opplysningene.Egen bibliotekkode:

Autorisasjonskode:← Søk i Samper