Nasjonalbiblioteket

Norsk samkatalog for periodika (SAMPER)

[Om SAMPER][Søkeveiledning][Andre baser][Bestillingsarkiv] [Melding til Samper]

ISSN:  
Ordsøk:  
Tittel:  
Ord i tittel:  
Utgivelsessted:  
Utgiver:  
Bibliotekkode: (finnes i base Bibliotek)  
 
  OG / ELLER mellom feltene  
   
 

Bibsysbibliotekenes bestand er ikke oppdatert etter desember 2015. For helt sikre bestandsopplysninger må man inntil videre sjekke Oria eller kontakte det aktuelle biblioteket.


Kommentarer/spørsmål vedrørende basen sendes: samper@nb.no