Samisk bibliografi fra Nasjonalbiblioteket


Søk i alle felt: søk på personnavn, ord i tittel, emneord, institusjonsnavn, serie, forlag, etc. Bruk and, or eller not for å søke på flere ord.

Forfatter: Forfatternavn skrives i invertert form (etternavn, fornavn) For alternative navneformer, bruk ”søk i alle felt”

Tittel: søk på ett eller flere ord i tittelen. Ved frasesøk, er ordenes rekkefølge viktig. Bruk and, or eller not ved søk på flere ord.

Institusjon: søk på organisasjon, bedrift, forening, grupper, møter, konferanser, etc, (både om og av disse institusjonene). Samiske navneformer er søkbare når disse er kjent.

Emneord: søk på personnavn, navn på korporasjoner, generelle emner, omtalte steder. Emner er ofte underinndelt geografisk, f. eks. Kulturminner – Mortensnes

Omtalt person: søk på personnavn som skrives i inverter form (etternavn, fornavn). Samiske navneformer er søkbare når disse er kjent.

Omtalt sted: Søk på sted i kommuner, kommuner, fylker, land, områder, elver, landsdeler og distrikter. Eks.: Alt om Sirma i Tana kommune kan søkes enten med bare Sirma, eller med Finnmark - Tana - Sirma.

Alt om Sirma i Tana kommune kan søkes enten med bare Tana, eller med Finnmark – Tana – Sirma.

Deweynr: Deweynr. kan skrives helt ut eller trunkeres (avkortes), f. eks. 636.2, eller 636.2?

Bare utg. etter 1993 har Deweynr.

Løøvnr: Løøvnr. kan skrives helt ut eller trunkeres (avkortes), f. eks. 06, eller 06? Se lenken til hele Løøv-tabellen øverst på skjermen.

ISBN/ISSN: ISBN og ISSN må søkes med bindestrek. Se også: http://www.nb.no/baser/isbnforlag/ (adresseliste til norske forlag)

År: søk på utgivelsesår. Søk på 1993, gir utg. dette året. Søk på 199? gir utg. fra 1990 t.o.m. 1999

Vertsdokument: søk på ett eller flere ord i tidsskriftets eller bokas tittel. Ved frasesøk er ordenes rekkefølge viktig.

Hefte: søk på heftenummer og/eller årgang

Språk: Ved valg av et av språkene, får man alle utgivelser på dette språket. Dette feltet kan også kombineres med ett av de andre feltene, f. eks. i Emneord: Kunstnere og språk: nordsamisk

Kategori: Sett hake i en eller flere av sjekkboksene, for å få alle utgivelser innen en eller flere av kategoriene.