Lřřvs klassifikasjon

 

01 Girje- ja girjerájusdoaimmat
02 Oppalašgirjjit ja iešguđetlágán sisdolot girjjit
03 Sámi ásahusat ja organisašuvnnat
04 Oskkut, filosofiija, psykologiija
05 Vuoiŋŋalaš girjjálašvuohta
06 Gielladieđa
07 Dálkkastusdieđa, fysalaš antropologiija
08 Eanadieđa ja báikkálaš historjá
09 Historjá
10 Olbmuid historjá
11 Kulturhistorjá
12 Ealáhusat ja ekonomiija
13 Unnitlohkoálbmogat. Dilli ja vuoigatvuođat
14 Servvodatdilli
15 Skuvla ja oahppu
16 Dáidda, musihkka, teahter, filbma
17 Girjjálašvuođahistorjá
18 Čáppagirjjálašvuohta
19 Journalistihkka ja dieđáhusdoaimmat
20 Válaštallan, duhkoraddamat, spealut, áiggegolut

21 Luonddudieđa/teknihkka

 

01 GIRJE- JA GIRJERÁJUSDOAIMMAT
a) oppalaš bibliografiat
b) ovttaskasolbmuid bibliografiat
c) girjerádjokatalogat
d) girjjiid ja girjerádjosiid birra dábáláččat
e) girjeárvvoštallamat
f) arkiivvat

 

02 OPPALAŠGIRJJIT JA IEŠGUĐETLÁGÁN SISDOLOT GIRJJIT
a) oppalaš čilgehusat ja giehtagirjjit
b) oppalaš áigečallagat
c) iešguđetlágán sisdolot girjjit
d) dutkanmetodihkka

 

03 SÁMI ÁSAHUSAT JA ORGANISAŠUVNNAT
a) ásahusat
b) organisašuvnnat ja searvvit
c) konfearánssat ja čoahkkimat

 

04 OSKKUT, FILOSOFIIJA, PSYKOLOGIIJA
a) ovdakristtalaš osku
b) girko- ja mišuvdnahistorjá
c) ovttaskas girkoservodagat
d) lćstadianisma
e) filosofiija, psykologiija

 

05 VUOIŊŊALAŠ GIRJJÁLAŠVUOHTA
a) biibbal ja biibbalhistorjá
b) sálmmat ja lávlagat
c) eará čállagat

 

06 GIELLADIEĐA
a) giellagažaldat

   1) giellaoahpaheapmi, giellaoahpahallan
b) gielladutkan

   1) giellahistorjá ja etymologiija

   1a) nammadutkan

   2) suopmanat

   3) eará dutkamušat
c) giellaoahppa ja giellagáhtten
d) sátnegirjjit
e) oahppogirjjit ja lohkangirjjit

 

07 DÁLKKASTUSDIEĐA, FYSÁLAŠ ANTROPOLOGIIJA
a) dálkkastusdieđa
b) fysálaš antropologiija

 

08 EATNANDIEĐA JA BÁIKKÁLAŠ HISTORJÁ
a) oppalaš čilgehusat
b) guovllut
c) mátkemuitalusat

 

09 HISTOR
a) oppalaš čilgehusat
b) arkeologiija
c) historjá

 

10 OLBMUID HISTOR
a) biografiačoggosat
b) ovttaskas sogat
c) ovttaskas olbmot

 

11 KULTURHISTORJÁ
a) oppalaš čilgehusat
b) bargu ja ealáhusat

   1) meahccebivdu

   2) guollebivdu

   3) boazodoallu

   4) šibit- ja eanadoallu

   5) eará ealáhusat

   6) gávpi ja márkanat

   7) biebmodilli ja biebmodoallu
c) ávnnaskultuvra

   1) ásodagat ja visttit

   2) fievrrut

   3) viessogálvvut, viessoneavvut, bargoneavvut

   4) duodji

   5) biktasat
d) vuoiŋŋalaš kultuvra ja álbmotmuitu

   1) álbmotdikten

   1a) máidnasat ja cukcasat

   1b) hoahkamat ja sátnegárgadasat, sátnevádjasat ja dajaldagat, lávlagaččat

   2) olmmošvierut

   3) álbmotgáttut

   4) álbmotdálkasat
e) sosiála oktavuođat

   1) bearaš ja fuolkevuohta

   2) riekte- ja moráladilálašvuohta 
f) dávvirvuorkkát ja čájáhusat

   1) kulturmuitogáhtten

 

12 EALÁHUSAT JA EKONOMIIJA
a) oppalaš čilgehusat   
b) boazodoallu
c) eana- ja šibitdoallu
d) meahccebivdu
e) guollebivdu
f) duodji
g) eará ealáhusat
h) fitnodatekonomiija

i) dállodoallu ja dan ekonomiija

 

13 UNNITLOHKOÁLBMOGAT. DILLI JA VUOIGATVUOĐAT
a) oppalaš čilgehusat
b) ávkkástallan sámi guovlluin

   1 ) vuovdedoallu

   2) ruvkedoaibma

   3) čázádatásahallan/fápmorusttegiid huksen

   4) turisma ja olgoáibmodoaibma

   5) eará ávkkástallan

c) unnitlohkoálbmogat / dilli ja politihkka

   1) gaskavuođat eiseváldiiguin

   2) gaskavuođat eará olmmoščearddaidde
d) vuoigatvuođat / vuoigatvuođahistorjá

 

14 SERVVODATDILLI
a) oppalaš čilgehuat
b) sosiálalaš dilit / sosiála politihkka
c) hálddáhus ja politihkka
d) johtolagat
e) ássiidválddahallan ja statistihkka
f) nissonᚚit / nissonhistorjá

 

15 SKUVLA JA OAHPPU
a) oppalaš čilgehusat
b) skuvlahistorjá
c) ovdaskuvla
d) vuođđoskuvla
e) joatkaskuvla
f) eará oahppu
g) universiteahta ja allaskuvla
h) rávesolbmuidoahpahus
i) ovttaskas oahpposuorggit
j) pedagogihkka ja bajásgeassin
k) oahppogirjjit

 

16 DÁIDDA, MUSIHKKA, TEAHTER, FILBMA
a) oppalaš čilgehusat
b) hábmendáidda

   1) govvadáidda

   2) dáiddaduodji

   3) arkitektuvra
c) juoigan/musihkka
d) teahter
e) filbma ja govat

 

17 GIRJJÁLAŠVUOĐAHISTORJÁ

 

18 ČÁPPAGIRJJÁLAŠVUOHTA
a) sámi čállit

   1) sámegillii

   2) eará gielaide
b) eai-sámi čállit 

   1) sámegillii

   2) sámi váldofáttain
c) mánáid- ja nuoraidgirjjit

   1) sámegillii

   2) sámi váldofáttain

 

19 JOURNALISTIHKKA JA DIEĐÁHUSDOAIMMAT
a) oppalaš čilgehusat
b) preantamediat
c) radio ja TV
d) eará dieđáhusdoaimmat

 

20 VALAŠTALLAN, DUHKORADDAMAT, SPEALUT, ÁIGGEGOLUT

 

21 LUONDDUDIEĐA. TEKNIHKKA
a) luonddudieđa
b) teknihkka

c) matematihkka