Fag

Søkeveiledning for Sambok

[Søkeskjema]

 

Generelt

 

Søkefelt

Person:
Under valget "Person " på rullegardinmenyen er samtlige personnavn søkbare. Det er mulig å søke mer presist ved hjelp av rullegardinmenyen dersom man er ute etter en spesiell funksjon (illustratør, oversetter, forfatter m.fl.). Navn må søkes invertert, f. eks. Hamsun, Knut.

Korporasjon:
Under valget "Korporasjon" på rullegardinmenyen er samtlige korporasjoner (institusjons- og konferansenavn) søkbare. Omtalt korporasjon kan også søkes separat.

Ordsøk:
Dette feltet gir mulighet for fritekstsøk på f.eks. personnavn og personnavnhenvisninger, institusjonsnavn, tittel, serietittel, forlag m.fl.

Ord i tittel:
Under valget "Tittel" på rullegardinmenyen er samtlige titler - også originaltitler, omtalt tittel og standardtitler - søkbare. Serietitler er søkbare i feltet "Serietittel"

Serietittel:
I dette feltet er alle serietitler og volumbetegnelser gjort søkbare

Emneord:
I dette feltet kan det søkes på emneord. Ikke alle bibliotek legger emneord i postene. Søk på emneord kan derfor gi ufullstendig resultat. Merk at enkelte bibliotek gir emneord i engelsk språkdrakt.

Deweynummer:
I dette feltet er alle Deweynummer gjort søkbare. Ikke alle bibliotek bruker Dewey som klassifikasjonssystem. Heller ikke alle eksporterer Deweynummer i postene til Sambok. Søk på Deweynummer kan derfor gi et ufullstendig resultat.

Emneinngang til Deweynummer gis i EMNEREGISTER. Registeret er utarbeidet til Deweys desimalklassifikasjonssystem (DDK 4, utgittt 1983, med senere revisjoner). Det er dermed ingen henvisninger til Deweynummer fra tidligere utgaver av tabellene. Registeret er relativt generelt. Stedsnavn og egennavn vil f.eks. ikke finnes som oppslagstermer.

ISBN:
I dette feltet er ISBN (International Standard Book Number) søkbart. ISBN kan søkes både med og uten bindestrek. Eks.:
   82-7585-012-6 
   8275850126
Adresseopplysninger om norske utgivere og forlag finnes i Adresseliste til norske utgivere

 

Avgrensning

Man kan ikke søke på språk eller utgivelsesår alene. Disse feltene kan bare brukes til å gi tilleggsbetingelser til søk i feltene ovenfor.
Språk:
Vha. rullegardinmenyen kan det avgrenses på språk i teksten .

Utgivelsesår: fra - til
Du kan avgrense på utgivelsesår ved å fylle ut feltene.
Samme tall i begge ruter gir dette året.
Utfylling bare i første rute gir fra og med dette året og til dagens dato.
Utfylling bare i andre rute gir til og med dette året.

[Søkeskjema]