Nasjonalbiblioteket

Søk i runer fra Bergen

Sidene er under utvikling, og nye versjoner vil bli lagt ut etterhvert som de er klare.

(Trunkering med ?, ?3? vil finne både B003 og B030 og mange fler)

Søkeveiledning

Søk i alle felt:
Transkribert runeinnskrift:
Normalisert tekst:
B-nummer:
NIYR-nummer:
Funnsted:
Gjenstand:
Vis maksimum antall funn:
Sortering av funn:
OG / ELLER mellom feltene

Til Bergenrunenes hovedside

Spørsmål om innholdet i runebasen kan rettes til: espen.ore@nb.no eller Espen S. Ore, IT, Nasjonalbiblioteket avd. Oslo Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 61 25, telefaks: 23 27 60 10

Tekniske problemer med databasen kan meldes til IT-drift ved NBO: drift-nbo@nb.no
Oppdatert 28.10.02, ESO