Anne Haavaldsen og Espen S. Ore


RUNER I BERGEN

Foreløpige resultater fra prosjektet "Databehandling av runeinnskrifter ved Historisk museum i Bergen"

3. utgave.

Forsideillustrasjonen er et bearbeidet utsnitt av et fotografi av B625, BRM110/01711.
Fotograf: Svein Skare, Bergen Museum, Universitetet i Bergen

Senterrapport nr. 64, 3. utgave.
ISBN 82-7283-084-1
ISSN 0804-8800

Elektronisk utgave tilrettelagt av Tor Espe og Espen S. Ore, januar 1997

(Utgitt av
Humanistisk datasenter
Harald Hårfagresgt. 31)

Ny adresse:
HIT-Centre
Allégt. 27
N-5007 Bergen, Norway
Tel: +47 55 58 29 54/55/56
Fax: +47 55 58 94 70
E-mail: Espen.Ore@nb.no

English version

Innhold

Til Bergenrunenes hovedside
Tilbake til søkeskjema


Spørsmål om innholdet i runebasen kan rettes til: espen.ore@nb.no eller Espen S. Ore, IT, Nasjonalbiblioteket avd. Oslo Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 61 25, telefaks: 23 27 60 10

Tekniske problemer med databasen kan meldes til IT-drift ved NBO: drift-nbo.nb.no


Rettelser og endringer siden januar 1997

23.7.97 > rettet til þ i innholdsfortegnelsens oppslag for kapittel 11.

24.10.02 Sidene er gjennomgått og pekere rettet opp i forbindelse med overføring til NBs databaser. Referansen til tegnsett og macintosh er fjernet. ESO

7.1.03 URL-feil rettet