Nasjonalbiblioteket

Runeinnskrifter fra Bryggen i Bergen

English version

Disse sidene inneholder en katalog og en søkbar database over runeinnskrifter fra Bryggen i Bergen. Materialet er produsert i et prosjekt ved Humanistisk Datasenter (HD), Universitetet i Bergen (senere har HD gått inn som en del av HIT-senteret ved UiB). Prosjektet hadde støtte fra 1993 - 95 fra RHF/NAVF (har senere gått inn i Norges Forskningsråd, NFR).

Data og nettsider fra prosjektet er mer eller mindre direkte overført fra HIT-senteret til NB. Databasen over innskrifter fra Bryggen var aldri ment å være en utgave av innskriftene, bare en indikasjon om hva de inneholdt. En slik oversikt er fortsatt nyttig siden så mange av innskriftene ennå ikke er vitenskapelig publisert.Spørsmål om innholdet i runebasen kan rettes til: espen.ore@nb.no eller Espen S. Ore, IT, Nasjonalbiblioteket avd. Oslo Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 61 25, telefaks: 23 27 60 10

Tekniske problemer med databasen kan meldes til IT-drift ved NBO: drift-nbo@nb.no
Oppdatert 1.4.04, ESO