655 Genre/Form

Anekdote
Anmeldelse
Antologi
Avisartikkel
Bibliografi
Biografi
Brev
Dagbok
Debatt
Doktoravhandling
Erindring
Faksimile
Festskrift
Film
Filmografi
Fjernsynsprogram
Foredrag
Forord
Hovedoppgave
Hørespill
Illustrasjon
Intervju
Karikatur
Konferanse
Konkordans
Kunngjøring
Licensiatavhandling
Magistergradsavhandling
Masteroppgave
Nekrolog
Notis
Opera
Parodi
Petit
Reiseskildring
Sang
Tale
Teaterprogram
Teatermanus
Utstillingskatalog