Søking på person (forfatter o.a.)

Personnavn skrives på invertert form Hamsun, Knut. Det søkes trunkert.

Eksempler:

hamsun
Alle personer med etternavn som begynner med "hamsun".
hamsun,?
Alle personer med etternavn "hamsun". (Spørsmålstegn kan utelates.)
hamsun, kn
Alle personer med etternavn "hamsun" og fornavn som begynner med "kn"
hamsun,? NOT hamsun,knut
Alle personer med etternavn "hamsun" unntatt Knut Hamsun