Søking på ord i tittel/emne

Det kan søkes på ett eller flere ord fra tittel (inkl. undertittel, standardtittel o.l.), emneord eller tidsskrifttittel (NOTA).

Hvert ord søkes separat - dvs. rekkefølgen er likegyldig. Unngå hyppig forekommende ord - ellers kan resultatlisten bli ufullstendig. Trunkert søking angis vha. "?"

Bruk av små/store bokstaver er likegyldig. (I eksemplene er boolske operatorer skrevet med store bokstaver for å tydeliggjøre.).

Vil man søke på de ordene som virker som boolske operatorer må de angis i anførselstegn: "and", "or", "not".

Eksempler

   peer gynt
   philosoph? mathemat?
   gymnaslærer beretning politisk? pedersens
   system NOT (data? OR edb OR computer)
   "or" AND "not"