NORSK BOKFORTEGNELSE / NORWEGIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY

NYHETSLISTE / LIST OF NEW BOOKS

Utarbeidet ved Nasjonalbiblioteket
Published by The National Library of Norway

ISSN 1502-7384


På grunn av overgang til nytt biblioteksystem vil det i en periode ikke bli publisert nyhetslister fra Norsk bokfortegnelse.
Vi beklager dette.

During the transition to a new library system, lists of new books for the Norwegian national bibliography will not be published.
We apologize for the inconvenience.


[De siste lister]
2013:12:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:12:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:11:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:11:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:10:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:10:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:09:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:09:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:08:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:08:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:07:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:07:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:06:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:06:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:05:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:05:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:04:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:04:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:03:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:03:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:02:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:02:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:01:02Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
2013:01:01Alfabetisk liste / Alphabetical bibliographySystematisk liste / Classified index
[Lister fra 2015]
[Lister fra 2014]
[Lister fra 2012]
[Lister fra 2011]
[Eldre lister]