English

Basen har ikke blitt oppdatert siden 2005.
Det kan derfor forekomme feil i bestandsopplysninger og bibliotekkoder.

Kun poster med ISSN
Poster med og uten ISSN (fare for dubletter!)

ISSN:
Tittel:
Sted/Forlag:
Utgivelsesland: (3-bokstavers kode)
Språk: (3-bokstavers kode)
Utgivelsesår: (startår)
Periodisitet:
Bibliotekkode: (finnes i base Bibliotek)
Kilde:
OG / ELLER mellom feltene
[Veileding i bruk av søkeskjemaet] [Om Nosp-basen] [Bestillingsarkiv]