NASJONALBIBLIOTEKETS DATABASETJENESTER

Norske periodika (Norper)


Søkeveiledning

ISSN:

ISSN skal alltid skrives i to grupper som hver består av fire sifre med bindestrek eller blank mellom.

Eks.:

0800-3823
0800 3823

Ordsøk:

Søk på ISSN, tittel, utgivelsessted, utgiver/forlag, årstall m.m. Utelat hyppig forekommende ord. Ved kombinasjon av søkeord benyttes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Dialog AND Molde

Dersom man ønsker å søke på ett spesielt MARC-felt, trykk her.

Ord i tittel:

Søk på ett eller flere ord i tittelen. Både nåværende og tidligere titler er søkbare. Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Ved usikkerhet om rekkefølgen brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT. På svensk benyttes ä og ö. På tysk benyttes ä, ö og ü. Det kan også søkes med høyre-, venstre- eller midttrunkering.

Eks.:

Svensk slädhundsport
Norwegische Zeitschrift für Arbeitsmedizin

Institusjon:

Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Ved kombinasjon av søkeord og/eller ved usikkerhet om ordenes rekkefølge, brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Universitet i Oslo (ikke: Universitetet Oslo)
Universitet i Oslo AND historisk

Utgiver:

I dette feltet er navn på forlag og utgivere søkbare. Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Ved kombinasjon av søkeord og/eller ved usikkerhet om ordenes rekkefølge, brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Taylor & Francis (ikke: Taylor Francis)
Universitet i Oslo AND historisk

Utgivelsessted:

Husk å søke på alternative navneformer. Ved kombinasjon av søkeord benyttes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Kristiansand OR Christiansand
Guovdaeaidnu OR Kautokeino

Omtalt sted:

Her søkes det på geografisk sted som emneord, både norske og utenlandske stedsnavn i norsk navneform. Ved kombinasjon av søkeord benyttes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Person:

Personnavn skrives i invertert form (etternavn, fornavn).

Eks.:

Asbjørnsen, P. Chr.
Ibsen, Henrik

Redaktører er kun unntaksvis registrert.

Deweynummer:

Deweynummer kan skrives helt ut eller trunkeres (avkortes)

Eks.:

636.7
23?

Emneinngang til Deweynummer gis i EMNEREGISTERET som finnes i knapperaden over.

Registreringsdato:

Gir opplysninger om tidsskrift som er registrert i basen fra/til en gitt dato.

Eks.: For å finne ut hvilke tidsskrift som er registrert i basen i tiden fra 1. mars til og med 31. mars 1999 skriv:

1999-03-01 to 1999-03-31

Datoen kan skrives på mange ulike måter f.eks:

1999-mar-1
1999-03-01
1999-3-1
1999/3/1
1999.3.1
19990301
99-mar-1
99-3-1
99/3/1
...

Publikasjonstype:

Velg en eller flere kategorier fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt.

Hold <ctrl> nede for å markere kategorier som ikke følger etter hverandre i listen.

Hold <shift> nede for å markere kategorier som følger etter hverandre i listen.

Språk:

Velg ett eller flere språk fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt.

Hold <ctrl> nede for å markere kategorier som ikke følger etter hverandre i listen.

Hold <shift> nede for å markere kategorier som følger etter hverandre i listen.

Utgivelsesland:

Velg ett eller flere land fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt.

Hold <ctrl> nede for å markere kategorier som ikke følger etter hverandre i listen.

Hold <shift> nede for å markere kategorier som følger etter hverandre i listen.

Utgivelsesår:

Fyll ut ønsket startår og sluttår