Fag

Søkeveiledning


Generelt:

Du kan søke med små eller store bokstaver. Hyppig forekommende ord bør utelates fra søkeuttrykket, ellers kan resultatlisten bli ufullstendig. Rekkefølgen av ordene spiller imidlertid ingen rolle. Eksempel: For å finne tittelen "Romeo og Julie i Sarajevo" søk på romeo julie sarajevo. Bruk ? (spørsmålstegn) for å utføre trunkert søking. (Bare høyretrunkering er mulig). Logiske operatorer - AND, OR, NOT (kun engelske varianter) og frasering vha. parenteser - kan også benyttes innenfor hvert enkelt felt for å uttrykke mer komplekse søkekriterier. Vil man søke på disse ordene selv må de angis i anførselstegn: "AND", "OR", "NOT". For øyeblikket er det lagt inn en grense på 10000 treff. Ved dette trefftallet inneholder basen flere treff enn de som vises.

Søking på komponist/person:

Personnavn skrives i invertert form f.eks. GRIEG,E. Systemet vil automatisk trunkere søket.

Eksempler:

GRIEG

Alle personer med etternavn som begynner med GRIEG

.
GRIEG,?

Alle personer med etternavn GRIEG. (Spørsmålstegn kan utelates.)

GRIEG,E

Alle personer med etternavn GRIEG og fornavn som begynner med E

GRIEG,? NOT GRIEG,EDVARD

Alle personer med etternavn GRIEG unntatt Edvard Grieg

Ord i tittel

I dette feltet er alle titler søkbare. Søk på ett eller flere ord i tittelen. Søk på småord som i, å og lignende kan dessverre føre til at tittelen ikke blir søkbar. Unnlat derfor hyppig forekommende ord.

Ord-søking (fritekstsøk)

Det kan søkes på ett eller flere ord fra tittel (inkl. undertittel, standardtittel, serietittel o.l.), ansvarsangivelse, notefelt, forlag, utgivelsesår og emneord.

Hvert ord søkes separat - dvs. rekkefølgen er likegyldig.

Eksempler:

  solveigs sang
  op? 95
  ed? 10927
  norsk musikkinformasjon datakopi 1997
  opus 49 albertsen landstad
  be "not" afraid

Deweynummer

Deweynummer kan skrives helt ut eller trunkeres (avkortes)

Eksempler:

  780
  780.? 
  781.64

Klassifikasjonen er etter Dewey Decimal Classification, proposed revision of 780 Music i perioden 1981-1993 og fra 1994 til og med 2002 etter Deweys desimalklassifikasjon 4. forkortede norske utgave (DDK4). Fra 2003 følger Deweys desimalklassifikasjon 5. forkortede utgave (DDK5).

ISMN

I dette feltet tastes internasjonalt standard musikknummer (ISMN) inn. Nummeret kan søkes enten med eller uten bindestrek. Eks.: M-66110-003-4 eller M661100034

Adresseopplysninger om norske utgivere og forlag finnes i Adresseliste til norske musikkforleggere

Edisjons-/Platenummer

I dette feltet er edisjons-/platenummer søkbart. Eks.:N.M.O. 11168. Merk at utgiver også kan søkes i dette feltet.

Utgivelsesår

Du kan avgrense på utgivelsesår ved å fylle ut disse feltene. La feltene stå åpne om du ikke vil avgrense i tid.

Avgrensning i tid er uavhengig av valg av boolsk operator for resten av søkekriteriene.

 • Samme tall i begge ruter gir dette året.

 • Utfylling i bare første rute gir fra og med dette året og til dagens dato.

 • Utfylling i bare andre rute gir til og med dette året.