Fag

Norsk nasjonaldiskografi (Nordisko)


SØKEVEILEDNING FOR NORDISKO

Generelt

* Hyppig forekommende ord bør utelates fra søkeuttrykket, ellers kan resultatlisten bli ufullstendig. Rekkefølgen av ordene spiller ingen rolle. Eksempel: For å finne tittelen «Just missed the train», søk på «just missed train».

* Bruk ? (spørsmålstegn) for å utføre trunkert søking. (Bare høyretrunkering er mulig).

* Logiske operatorer - AND, OR, NOT (kun engelske varianter) og frasering vha. parenteser
- kan også benyttes innenfor hvert enkelt felt for å uttrykke mer komplekse søkekriterier. Vil man søke på disse ordene selv må de angis i anførselstegn:
"AND", "OR", "NOT".

* For øyeblikket er det lagt inn en grense på 10000 treff. Ved dette trefftallet inneholder basen flere treff enn de som vises.

Søkefelt

Ordsøk:

Dette feltet gir mulighet for søk på ord i f.eks. personnavn, orkester- eller gruppenavn, tittel, serietittel, utgiver etc. Utelat hyppig forekommende ord.

Ord i tittel/notefelt:

I dette feltet er alle titler søkbare. I tillegg gir søk på ord også treff i notefeltene. Serietitler er derimot søkbare i feltet "Serietittel".

Søk på ett eller flere ord i tittelen. Søk på småord som i, å, vil dessverre føre til at tittelen ikke blir søkbar. Unnlat derfor hyppig forekommende ord. Eks: Skriv: leva elska, ikke Å leva det er å elska.

Person:

I dette feltet er alle personnavn søkbare uansett relasjon til verket. Det kan også søkes på navnevarianter. Skriv navnet inn slik i søkefeltet:

etternavn, fornavn
f. eks. Grieg, Edvard
bare fornavn
f.eks. Carola

Gruppe/Orkester/Institusjon:

I dette feltet er alle orkester- og gruppenavn eller institusjoner søkbare. Det kan søkes på ord i navnet
f.eks. gravrok band (fullt navn: Henning Gravrok Band)
kongens gardes storband (fullt navn: H.M. Kongens gardes storband)
Navn med bindestrek kan enten skrives som ett ord, som to ord eller som to ord bundet sammen med bindestrek
f.eks oslofilharmonien eller oslo filharmonien eller oslo-filharmonien (fullt navn: Oslo-filharmonien)

Plateselskap/-merke:

I dette feltet er plateselskap/-merke og andre utgivere søkbare. Det kan søkes på ord i navnet
f.eks busk (fullt navn: Busk Records)

Serietittel:

I dette feltet er alle serietitler søkbare. Det kan søkes på ord i serietittelen. Utelat hyppig forekommende ord.

Stedsnavn:

I dette feltet kan det søkes på lokalmusikk/folkemusikk fra et bestemt geografisk sted. Det kan søkes både på norske og utenlandske stedsnavn i norsk navneform.

Edisjons-/matrisenummer:

I dette feltet kan det søkes på lydfestingens edisjons- eller matrisenummer.

ISRC/ISBN:

I dette feltet er ISRC (International Standard Recording Code) søkbart.
Nummeret kan skrives inn med eller uten bindestreker.

Eks: NO-GHH-00-64120
kan også skrives slik: NOGHH0064120

Også ISBN (International Standard Book Number) er søkbart i dette feltet. Nummeret kan skrives inn med eller uten bindestreker

Eks.: 82-91090-66-1
kan også skrives slik: 8291090661

Utgivelsesland:

Rullegardinmenyen viser hvilke utgivelsesland som forekommer i basen.
Velg ett eller flere land fra rullegardinmenyen.
Ingen angivelse betyr alle utgivelsesland.

Hold [ctrl] nede for å markere land som ikke følger etter hverandre på listen
Hold [shift] nede for å markere land som følger etter hverandre på listen.

Avgrens på utgivelsesår:

Du kan avgrense på utgivelsesår ved å fylle ut årstall i rutene.
Samme år i begge ruter gir dette året.
Utfylling bare i første rute gir fra og med dette året og til dagens dato.
Utfylling bare i andre rute gir til og med dette året.
Ingen angivelse gir ingen avgrensning.

På grunn måten basen er indeksert på, vil avgrensing på de to siste år være en avgrensning på registreringsår, ikke utgivelsesår.


Kommentarer/spørsmål vedrørende basen sendes: katalog-nbo@nb.no