NASJONALBIBLIOTEKETS DATABASETJENESTER

Norsk musikkfortegnelse:lydfestinger (Nordisko)


SØKEVEILEDNING FOR NORDISKO

Generelt

* Søk med flere utfylte felt evalueres ovenfra, men slik at og og ikke binder sterkere enn eller.

F. eks.
A eller B ikke C og D betyr A eller ((B ikke C) og D).
Søkeuttrykket behøver ikke starte i øverste linje, men det kan ikke innledes med operatoren ikke.

* Hyppig forekommende ord bør utelates fra søkeuttrykket, ellers kan resultatlisten bli ufullstendig. Rekkefølgen av ordene spiller ingen rolle. Eksempel: For å finne tittelen «Just missed the train», søk på «just missed train».

* Bruk ? (spørsmålstegn) for å utføre trunkert søking. (Bare høyretrunkering er mulig).

* Logiske operatorer - AND, OR, NOT (kun engelske varianter) og frasering vha. parenteser
- kan også benyttes innenfor hvert enkelt felt for å uttrykke mer komplekse søkekriterier. Vil man søke på disse ordene selv må de angis i anførselstegn:
"AND", "OR", "NOT".

* For øyeblikket er det lagt inn en grense på 10000 treff. Ved dette trefftallet inneholder basen flere treff enn de som vises.

Søkefelt

Ordsøk:

Dette feltet gir mulighet for søk på ord i f.eks. personnavn, orkester- eller gruppenavn, tittel, serietittel, utgiver etc. Utelat hyppig forekommende ord.

Ord i tittel:

I dette feltet er alle titler søkbare. Serietitler er derimot søkbare i feltet "Serietittel".
Søk på ett eller flere ord i tittelen. Søk på småord som i, å, vil dessverre føre til at tittelen ikke blir søkbar. Unnlat derfor hyppig forekommende ord. Eks: Skriv: leva elska, ikke Å leva det er å elska.

Person:

I dette feltet er alle personnavn søkbare uansett relasjon til verket. Det kan også søkes på navnevarianter. Ønsker du å søke på utøver spesielt, velger du Utøverfeltet fra rullegardinmenyen. Skriv navnet inn slik i søkefeltet:
etternavn, fornavn
f. eks. Grieg, Edvard

Utøver:

I dette feltet er alle utøvere søkbare. Det kan også søkes på navnevarianter. Skriv navnet inn slik i søkefeltet:
etternavn, fornavn
f.eks. Gaarder, Helge

Gruppe/Orkester/Institusjon:

I dette feltet er alle orkester- og gruppenavn eller institusjoner søkbare. Det kan søkes på ord i navnet
f.eks. gravrok band (fullt navn: Henning Gravrok Band)
kongens gardes storband (fullt navn: H.M. Kongens gardes storband)

Palteselskap/-merke:

I dette feltet er plateselskap/-merke og andre utgivere søkbare. Det kan søkes på ord i navnet
f.eks busk (fullt navn: Busk Records)

Serietittel:

I dette feltet er alle serietitler søkbare. Det kan søkes på ord i serietittelen. Utelat hyppig forekommende ord.

Stedsnavn:

I dette feltet kan det søkes på lokalmusikk/folkemusikk fra et bestemt geografisk sted. Det kan søkes både på norske og utenlandske stedsnavn i norsk navneform.

Edisjons-/matrisenummer:

I dette feltet kan det søkes på lydfestingens edisjons- eller matrisenummer (katalognummer).

ISRC/ISBN:

I dette feltet er ISRC (International Standard Recording Code) søkbart.
Bindestreker eller andre typografiske tegn i nummeret må erstattes med blank.

Eks: NO-FZN-93-15XX-0
skrives slik: NO FZN 93 15XX 0

Også ISBN (International Standard Book Number) er søkbart i dette feltet. Nummeret kan skrives inn med eller uten bindestreker

Eks.: 82-7585-012-6
kan også skrives slik: 8275850126

Utgivelsesland:

Rullegardinmenyen viser hvilke utgivelsesland som forekommer i basen.
Velg ett eller flere land fra rullegardinmenyen.
Ingen angivelse betyr alle utgivelsesland.
Hold [ctrl] nede for å markere land som ikke følger etter hverandre på listen
Hold [shift] nede for å markere land som følger etter hverandre på listen.

Avgrens på utgivelsesår:

Du kan avgrense på utgivelsesår ved å fylle ut årstall i rutene.
Samme år i begge ruter gir dette året.
Utfylling bare i første rute gir fra og med dette året og til dagens dato.
Utfylling bare i andre rute gir til og med dette året.
Ingen angivelse gir ingen avgrensning.
På grunn måten basen er indeksert på, vil avgrensing på de to siste år være en avgrensning på registreringsår, ikke utgivelsesår.


Kommentarer/spørsmål vedrørende basen sendes: katalog-nbo@nb.no