Fag

Søkeveiledning for Norbok

[Søkeskjema]

 

Generelt

 

Søkefelt

Person:
Under valget "Person " på rullegardinmenyen er samtlige personnavn søkbare. Det er mulig å søke mer presist ved hjelp av rullegardinmenyen dersom man er ute etter en spesiell funksjon (illustratør, oversetter, forfatter m.fl.). Navn må søkes invertert, f. eks. Hamsun, Knut.

Korporasjon:
Under valget "Korporasjon" på rullegardinmenyen er samtlige korporasjoner (institusjons- og konferansenavn) søkbare. Omtalt korporasjon kan også søkes separat.

Ordsøk:
Dette feltet gir mulighet for søk på f.eks. personnavn og personnavnhenvisninger, institusjonsnavn, tittel, serietittel, forlag m.fl. Utelat hyppig forekommende ord.

Ord i tittel:
Under valget "Tittel" på rullegardinmenyen er samtlige titler - også originaltitler, omtalt tittel og standardtitler - søkbare. Serietitler er søkbare i feltet "Serietittel". Søk på ett eller flere ord i tittelen. Søk på småord som i, å, vil dessverre føre til at tittelen ikke blir søkbar. Unnlat derfor hyppig forekommende ord. Eks: Skriv: drepe sangfugl, ikke Å drepe en sangfugl.

Serietittel:
I dette feltet er alle serietitler gjort søkbare. Utelat hyppig forekommende ord.

Omtalt sted:
I dette feltet kan det søkes på geografisk sted som emneord, både norske og utenlandske stedsnavn i norsk navneform.

Deweynummer:
I dette feltet er alle Deweynummer gjort søkbare. Norsk litteratur utgitt fra og med 2003 og utenlandsk litteratur mottatt av biblioteket etter 1. januar 2003 er klassifisert etter Deweys desimalklassifikasjon, 5. norske forkortede utgave (DDK5). Fra 1984 til 2002 var klassifikasjonen basert på DDK, 4. norske utgave med senere revisjoner. Poster registrert i perioden 1956-1983 er klassifisert etter Arnesen. Poster registrert før 1956 inneholder ikke klassifikasjonsnumre.

Emneinngang til Deweynummer gis i EMNEREGISTER. Registeret er utarbeidet til Deweys desimalklassifikasjonssystem (DDK 4, utgitt 1983, med senere revisjoner). Det er dermed ingen henvisninger til Deweynummer fra tidligere eller senere utgaver av tabellene. Registeret er relativt generelt. Stedsnavn og egennavn vil f.eks. ikke finnes som oppslagstermer.

ISBN:
I dette feltet er ISBN (International Standard Book Number) søkbart. ISBN kan søkes både med og uten bindestrek. Eks.:
   82-7585-012-6 
   8275850126

Adresseopplysninger om norske utgivere og forlag finnes i Adresseliste til norske utgivere

Utgivelsesland:
Velg ett eller flere land fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt.
Hold [ctrl] nede for å markere land som ikke følger etter hverandre i listen.
Hold [shift] nede for å markere land som følger etter hverandre i listen.

Språk i dokumentet:
Velg ett eller flere språk fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt. Merk: Søk på norsk (bokmål), norsk (nynorsk) eller engelsk gir høye trefftall og trefflisten blir ukomplett.
Avgrens basen til Norvegica extranea ved søk på utgivelser i andre land enn Norge.
Hold [ctrl] nede for å markere språk som ikke følger etter hverandre i listen.
Hold [shift] nede for å markere språk som følger etter hverandre i listen.

Oversettelse fra:
Velg ett eller flere språk fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt.
Avgrens basen til Norvegica extranea ved søk på utgivelser i andre land enn Norge.
Hold [ctrl] nede for å markere språk som ikke følger etter hverandre i listen.
Hold [shift] nede for å markere språk som følger etter hverandre i listen.

Avgrensning

Avgrensing på år kan bare kan skje i kombinasjon med søk i ett eller flere andre felt.

Utgivelsesår: fra - til
Samme tall i begge ruter gir dette året.
Utfylling bare i første rute gir fra og med dette året og til dagens dato.
Utfylling bare i andre rute gir til og med dette året.

[Søkeskjema]