Fag
Søkeveiledning

Generelt

Du kan søke med små eller store bokstaver. Hyppig forekommende ord bør utelates fra søkeuttrykket, ellers kan resultatlisten bli ufullstendig. Rekkefølgen av ordene spiller imidlertid ingen rolle. Eksempel: For å finne tittelen "Romeo og Julie i Sarajevo" søk på romeo julie sarajevo.

Bruk ? (spørsmålstegn) eller # for å utføre trunkert søking. (Bare høyretrunkering er mulig).

Logiske operatorer - AND, OR, NOT (kun engelske varianter) og frasering vha. parenteser - kan også benyttes innenfor hvert enkelt felt for å uttrykke mer komplekse søkekriterier. Vil man søke på disse ordene selv må de angis i anførselstegn: "AND", "OR", "NOT".

For øyeblikket er det lagt inn en grense på 10000 treff. Ved dette trefftallet inneholder basen flere treff enn de som vises.

Søkefelt

Ordsøk:

Dette feltet gir mulighet for søk på f.eks. personnavn, institusjonsnavn, ord i tittel, serie, forlag m.v. Utelat hyppig forekommende ord.

Eks.:

Hamsun, k?

Hamsun, k? AND rosa AND gyldendal

Ord i tittel:

I dette feltet er alle titler søkbare. Søk på ett eller flere ord i tittelen. Søk på småord som i, å og lignende kan dessverre føre til at tittelen ikke blir søkbar. Unnlat derfor hyppig forekommende ord. Skriv : drepe sangfugl IKKE: å drepe en sangfugl. Serietitler er søkbare i feltet "Institusjon og/eller serie"

Person:

I dette feltet er alle personnavn søkbare. Personnavn skrives i invertert form (etternavn, fornavn) f.eks. Fløgstad, k?

Christensen, lars saabye

Institusjon og/eller serie:

I dette feltet er institusjoner og også serietitler søkbare.

Husk å unngå hyppig forekommende ord.

Eks.:

Universitetet Oslo (ikke: Universitetet i Oslo)

Maxibok Aschehoug (ikke: En maxibok fra Aschehoug)

Deweynr:

I dette feltet er alle Deweynummer søkbare. Deweynummer kan skrives helt ut eller trunkeres (avkortes)

Eks.:

636.7

23?

ISBN:

I dette feltet er ISBN (International Standard Book Number) søkbart.

ISBN kan søkes både med og uten bindestrek

Eks.:

82-7585-012-6

8275850126

Adresseopplysninger om norske utgivere og forlag finnes i Adresseliste til norske utgivere

Avgrensing

Avgrensing på år kan bare kan skje i kombinasjon med søk i ett eller flere andre felt.

Utgivelsesår: fra - til

Samme tall i begge ruter gir dette året.

Utfylling bare i første rute gir fra og med dette året og til dagens dato.

Utfylling bare i andre rute gir til og med dette året.