Ofte stilte spørsmål


Hvilke tidsskrifter analyseres i Norart?
Fra Norarts søkeside finnes en lenke til en alfabetisk liste over alle tidsskriftene som blir eller er blitt analysert.


Hva med forslag til nye titler?
Vi tar gjerne imot forslag til nye titler. Send inn forslag på vår e-postadresse: norartikler@nb.no


Hva er vitenskapelige tidsskrifter?
Fra og med 2004 inngikk Norart et samarbeid med Utdannings- og forskningsdepartementet om å registrere et antall vitenskapelige tidsskrifter. Dette er titler som er valgt ut av et faglig utvalg under Universitets- og høgskolerådet. Tidsskriftene finnes i alfabetisk liste over alle tidsskriftene som blir eller er blitt analysert i Norart. Avgrens på vitenskapelig for å se bare de titlene som er klassifisert som vitenskapelige. I søkeskjemaet er det mulig å avgrense søket til å gjelde bare vitenskapelige artikler.


Hvor ofte oppdateres Norart?
Norart oppdateres vanligvis daglig. Det tar i gjennomsnitt tre uker fra et tidsskrift mottas, til det finnes indeksert i basen.


Kommer artiklene opp i fulltekst på skjermen?
Norart er en base som viser referanser til tidsskriftartikler, ikke selve artikkelen. En del artikler analysert i Norart finnes også elektronisk. Ved å klikke på lenken [elektronisk utgave] når man har fått opp en post i fullformat, kommer man til tidsskriftets hjemmeside. Artikler som har en DOI (digital object identifier) eller en stabil url har lenker videre til fulltekst. For full tilgang til å lese artiklene krever mange tidsskrifter abonnement. I Norarts søkeskjema er det mulig å avgrense søket til å gjelde bare artikler i fulltekst.

Hvordan bestille artikkelkopier?

Er det Nasjonalbiblioteket som leverer artikkelkopier?
Nasjonalbiblioteket leverer ikke automatisk kopier. Vår bestillingstjeneste fungerer på samme måte som annet fjernlån. Biblioteket må selv velge hvor de ønsker å bestille ut fra beholdningsliste i Norsk samkatalog for periodika (Samper).

Artikkelkopier kan bestilles fra Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket. Velg da NB/DEP som står som førstevalg i menyen "Send bestillingen til" i bestillingsskjemaet.

Alle som benytter bestillingsfunksjonen, bes følge Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek.


Koster det noe å bestille artikkelkopier?
Selve bestillingsfunksjonen i Norart er gratis. Nasjonalbiblioteket har imidlertid ingen oversikt over hva de forskjellige bibliotekene tar i betaling for sine kopitjenester.
Henvendelser om Norart kan rettes til: norartikler@nb.no (eller telefon 23 27 61 20).