Fag

[Om Norart] [Søk i Norart] [Ofte stilte spørsmål] [Søkeveiledning] [Analyserte tidsskrifter] [Bestillingsarkiv]

Bestilling av artikkelkopier via Norart


I Norart gis bibliotek adgang til elektronisk bestilling av artikkelkopier fra andre norske bibliotek. Bestillingstjenesten er ikke tilgjengelig for sluttbrukere. Privatpersoner og institusjoner må henvende seg til nærmeste bibliotek som foretar bestilling.

Bestillingsskjemaet blir utfylt automatisk ved å klikke på [bestilling av artikkelkopi] ved visning av posten i fullformat. I tillegg må det fylles ut felt for autorisasjonskode. Koden blir tildelt ved at det enkelte bibliotek henvender seg til Norsk samkatalog (samkat@nb.no). Lokalisering av tidsskriftet er basert på innmeldt bestand i Norsk samkatalog for periodika (Samper).

Til bestillingsfunksjonen hører også et elektronisk bestillingsarkiv.

Bibliotekene må selv velge hvor de ønsker å bestille ut fra beholdningsliste i Norsk samkatalog for periodika (Samper). Artikkelkopier kan bestilles fra Nasjonalbiblioteket, Depotbiblioteket. Velg da NB/DEP som står som førstevalg i menyen "Send bestillingen til" i bestillingsskjemaet.

Bibliotekene må også selv skaffe seg oversikt over hva de enkelte bibliotek tar i betaling for sine kopitjenester.

Alle som benytter bestillingsfunksjonen, bes følge Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek

Se også Artikler i fulltekst.