Nasjonalbiblioteket

En fotografisk vandring i Nansens liv og virke

[Veiledning] [Om basen] [Bestilling]   

Emne:
Sted:
Motiv:
Fotograf/kunstner:
Personer i bildet:
Dato:
Søk i alle felt:
Logisk OG / ELLER mellom feltene

Kortformat: «frimerke» og tekst / bare tekst / bare «frimerke»

Vis poster om gangen.

Indeks


Fridtjof Nansen bildearkiv

Nasjonalbibliotekets Nansen-bildebase gir almen tilgang til en unik samling på over 3500 bilder fra Fridtjof Nansens liv og virke. Et omfattende arbeid er nedlagt for å katalogisere og scanne inn de beste og mest informative bildene.

Bildene strekker seg fra 1860-årene til 1930-årene og inkluderer bilder fra hans privatliv, polarekspedisjoner, politiske virksomhet og fra hans innsats for flyktninger og nødlidende.

Databasen tilbyr øyeblikkelig gjenfinning av Nansen- fotografiene. Vesentlige opplysninger om bildet kommer opp på skjermen. Det er mulig å bestille fotografiske kopier eller rimelige papirutskrifter av de bildene man selv vil bruke.

Bestilling

Bilder kan bestilles i forskjellige kvaliteter og størrelser tilpasset ulike behov. Prisene varierer fra kr. 250 til kr. 1350 pr. bilde avhengig av type bruk.
For bestilling, kontakt:

Billedsamlingen
Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo
Postboks 2674, Solli
N-0203 Oslo
Telefon: +47 810 01 300
Telefaks: +47 23 27 60 10 (merket "Billedsamlingen")
E-post: billedsamlingen@nb.no

TOPP


Veiledning

Søk

Når et søk blir sendt, vil databasen vise treffene i et kortvisningsformat. Du kan selv velge mellom ulike varianter («frimerke» og noe tekst er standard). Du kan også velge hvor mange av treffene som skal vises om gangen. Fra kortvisningsformat kan du komme til posten vist i fullt format.

Se også generell søkeveiledning.

TOPP

Emne:
Emnene er valgt slik at de utgjør en begrenset men meningsfull klassifikasjon av de viktigste sidene ved samlingen. Noen emner dekker få bilder, mens andre emner relateres til flere hundrede bilder, se for eksempel EKSPEDISJONER OG REISER, NORDPOLEN». I en del tilfeller anvendes flere emner på et og samme bilde. Alle frasene i feltet emne finnes i pop-up menyen.

Sted:
Feltet inneholder følgende: [Land, Fylke/stat, by] eller [land, stedsnavn] eller [stedsnavn] der det er passende og har vært mulig å identifisere. Eksempler:
     USA, Washington, Seattle
     Norge, Akershus, Bærum
     Karahavet
     Grønland

Motiv:
Alle bilder, dvs. kart, tegninger eller fotografier, er gitt en kort beskrivelse i setninger som inneholder karakteristiske søkeord. Prøv synonymer eller stavelser hvis søket mislykkes. Trunkeringssymbolet «?» kan være til hjelp.

Fotograf/Kunstner:
Opphavsperson er angitt med [fornavn etternavn] eller [initialer etternavn]. I den fullstendige presentasjonen er opphavets rolle angitt som «fotograf» eller «kunstner» (skal ikke angis i søket).

Personer i bildet:
En rekke personer er identfisert, i de fleste tilfeller er biografiske data angitt. Der det er tvil er dette tilkjennegjort i motivfeltet. I dette feltet er navnene invertert (d.v.s. «Nansen, Eva»).

Dato:
Her kan du søke på spesifisert årgang (dekader kan søkes ved å trunkere siste siffer). Alle år er angitt med fire siffer. Datering er angitt med varierende presisjon).

Søk i alle felt:
Søk på ord og fraser uavhengig av felt.

TOPP

Indeks

Du kan se hvilke ord/fraser som finnes i databasen ved å bruke dette skjemaet. For valgene alle felt and motiv kan du skrive inn et (trunkert) ord for å få en liste over alle ord som svarer til søketermen. For andre felt kan du skrive null eller flere (evt. trunkerte) ord for å få listet alle fraser som svarer til søkeuttrykket. Fra listen kan du komme videre til de aktuelle postene.

Eksempel: velg sted og skriv «USA» for å få en liste over alle refererte steder i USA.

TOPP