Norsk musikkbibliografi

 

Materiale gjennomgått 1981-2001

 

Bien. Et Maanedsskrift for Moerskabslæsning.

B. 1-16. 17-26 (= Ny saml. B. 1-10) (1832-38).

 

Skilling-Magazin til Udbredelse af almennyttige Kundskaber.

Aarg. 1 (1835/36 - 5 (1839). N.R. Aarg. 1 (= 6) (1840) - 5 (= 10) (1844). Aarg. 11 (1845) - 57 (1891).

 

For Arbeiderklassen. Et Blad.

(Aarg. 1) (1839) - 6 (1845). Utg.: Henrik Wergeland.

 

Nat og Dag, et Maanedsskrift for Moerskabslæsning.

 B. 1 - 5 (1840-42). N.R. B. 1 - 4 (= 6 - 9) (1843-44).

 

Illustreret Nyhedsblad. Ugentlig Beretning om vigtige Begivenheder og Nutidens Personligheder, samt Noveller, Fortællinger, Reiseskizzer og Meddelelser, henhørende under Videnskab, Literatur, Kunst og Industri.

B. 1 (1851/52) - 15 (1866).

 

Folkevennen.

Aarg. 1 (1852) -25 (1876). N.R. (Aarg. 26) (1877) - 47 (1898) (= B. 1-22) (R. 3) Aarg. 47 (48) (1899) - 48 (49) (1900).

 

Illustreret Folkeblad.

Aarg. 1 (1856) - 3 (1858). Utg.: B. Bjørnson.

 

Illustreret Nyhedsblad.

(N.R.) B. 1 - 4. (1874-76).

 

Ny illustreret Tidende.

 Aarg. 1 (1874) - 17 (1890).

 

Nyt norsk Tidsskrift.

B. 1 - 4 (1877-78). Utg.: J.E. Sars og J. Lieblein.

 

Illustreret Folkeblad.

Aarg. 1 (1879/80) - 6 (1885). Red.: P.O. Flood.

 

Nordisk Musik-Tidende. Maandesskrift for Musikere og Musikvenner.

Aarg. 1 (1880) - 13 (1892). Utg.: Carl Warmuth.

 

Nyt Tidsskrift.

Aarg. 1 (1882) - 5 (1887). Red. og utg.: J.E. Sars og Olaf Skafland.

 

Figaro.

Ugeblad for Kunst, Musik, Theater og Literatur. Aarg. 1 (1882/83). - Red.: W. Gulowsen.

 

Sangertidende.

Aarg. 1 (1884) - 3 (1886). Utg.: A.M. Hanche.

 

Orkestertidende. Blad for musikere og musikvenner.

Aarg. 1 (1892/93) - 2 (1893/94).

 

Figaro.

Aarg. 1 (1898/99) - 2 (1900). Red.: Heinrich Bosse.

 

Nordisk Musik-revue. Maandesskrift for musikere og musikvenner.

Aarg. 1 (1900/01) - 6 (1906). Hovedred.: Iver Holter.

 

Norsk Tonekunst. Organ for Sangforeninger, Musikstuderende og musikalske Hjem.

Aarg. 1 (1907).

 

Musikbladet. Tidsskrift for norske Musikvenner. (Fortsetter som Musikbladet og Sangerposten).

Aarg. 1 (1908) - 14 (1921). Red. Peter Lindeman.

 

Sangerposten. Organ for sangere og sangforeninger. (Fortsetter som Musikbladet og Sangerposten).

Aarg. 1 (1910) - 12 (1921). Red. og utg.: Oscar D. Danielsen.

 

Musikbladet og Sangerposten. (Fortsetter som Tonekunst).

1922-1926.

 

Tonekunst. (Tidligere Musikbladet og Sangerposten).

1927-28

 

Norsk toneblad. Fleirtonige songar for kor.

Aarg. 1 (1910) - 8 (= 9) (1918).

 

Norsk Musikerblad. Organ for Norsk musikerforbund.

Aarg. 1 (1914) - 4 (1917).

 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Trondhjem.

Beretning I-III (1893-96).

 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondhiem.

Årbog for 1897 - 1901, 1902-1903.

 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Beretning om museets virksomhed 1904-7, 1909-17.

Beretning om Kunstindustrimuseets Virksomhet. Kristiania.

1893-99.

 

Beretning om Kristiania Kunstindustri-museums virksomhet i aaret

1901-06, 1910-14.

 

Hjalmar Pettersen: Bibliotheca Norvegica.

B. I-IV.

 

J.B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon.

B. 1 - 6. 1814-1880..

 

Norsk musikkgranskning. Meddelelser fra Samfund for musikkgranskning, Norsk musikksamlings venner.

1937 - 1971.

 

Studia musicologica norvegica.

1968-1988.

 

Norsk Skytter- og Jagt-Tidende

1862/63

 

Norsk Sangertidende (bilag til Norsk Skytter- og Jagt-Tidende)

1864/65

Norsk musikktidsskrift

          1964-1994

 

OBS: Anmeldelser, Literatur og Kunst vedkommende. 1827–29. NAZ 315/300