logo
menu
G. Morgenstierne        
 
G.M.Professor Georg Morgenstierne (1892-1978) var professor i indo-iransk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo og Institutt for østeuropeiske og orientalske studier, Universitetet i Oslo har samarbeidet om å lage en multimediebase over deler av det omfattende materialet som stammer fra Morgenstiernes studiereiser til Afghanistan, Pakistan, India og Iran. Materialet omfatter lydopptak, fotografier, film og tekstlig presentasjon. Blant annet finnes det filmopptak av førislamske rituelle danser, lydopptak fra utdøende språk samt tallrike fotografier fra reiser foretatt i perioden 1923-1971.Levemåten til kalashminoriteten representerer også i dag et enestående etnografisk fenomen da de er det eneste folk av indo-europeisk opprinnelse som har beholdt sin eldgamle kultur fra førislamsk tid. Morgenstierne utførte en pionerinnsats i Afghanistan og interessen for hans arbeider er fremdeles stor internasjonalt.


(Din maskin bør ha QuickTime med Plug-in fra Apple (gratis) for å se film og høre lyd-filer. Det kan hentes her)      
xiabiao2.gif Lydopptak Film Bilder Tidslinje Kart
Nettstedet er utarbeidet av: Nasjonalbiblioteket             
 
 


Since 01.05.01