Register over norske lover 1685-1989 (LOVHIST)

Databasen gir en oversikt over samtlige norske lover vedtatt i tidsrommet (også lover som nå er opphørt) med tilhørende DDK-klassifikasjon. Registreringen er avsluttet, og basen inneholder 7 691 innførsler.

[Veileding i bruk av søkeskjemaet] [Om Lovhist] [On Lovhist] Se også [register over gjeldende norske lover]


Søk i alle felt:
Lovens navn:
Dato:
Deweynummer:
OG / ELLER mellom feltene