Register over gjeldende norske lover (LOV)

Databasen gir en ajourført oversikt over gjeldende norske lover med tilhørende DDK-klassifikasjon. Data leveres av A/S Diagnostica og inngår også i registeret til Lovdata og publikasjonen «Norges lover».

[Veileding i bruk av søkeskjemaet] [Skjematisk oversikt over databasens omfang] [Schematic representation of the scope of the database] Se også [register over norske lover 1685-1989]


Søk i alle felt:
Lovens navn:
Dato:
Deweynummer:
OG / ELLER mellom feltene