Registreringsskjema for nye utgivere / forleggere

Dette skjemaet fylles kun ut av nye utgivere/forleggere, dvs. utgivere som ikke allerede er registrert med et forlagsnummer.

Etter å ha mottatt utfylt skjema vil ISMN-kontoret tildele forlagsnummer, registrere opplysningene i basen ISMNFORLAG og ta kontakt med utgiver. Det er viktig at kontoret får beskjed om hvor mange bøker man regner med å utgi pr år (se Veiledning i bruk av ISMN)

Utgivers navn:

 

Fullstendig navneform:

 

Adresse:

 

Evt. besøksadresse:

 

Postnummer / poststed:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

E-post:

 

URL:

 

Kontaktperson (Navn / Tlf / E-post)

 

Forventet antall utgivelser de nærmeste år:

 

Første utgivelses tittel / forfatter:

 

Planlagt utgivelsesdato for første utgivelse:

 

Andre opplysninger:

 

Sist endret 23/02/09

Veveriet@nb.no