Nasjonalbiblioteket

Registreringsskjema for nye utgivere / forleggere

Dette skjemaet fylles kun ut av nye utgivere/forleggere, dvs. utgivere som ikke allerede er registrert med et forlagsnummer.

Etter å ha mottatt utfylt skjema vil ISBN-kontoret tildele forlagsnummer, registrere opplysningene i basen ISBNFORLAG og ta kontakt med utgiver. Det er viktig at kontoret får beskjed om hvor mange bøker man regner med å utgi pr år (denne ene utgivelsen, 1-10, 10-100, etc.):

Utgivers navn:
Her registreres forlaget med den navneformen man bruker til daglig. Evt. offisiell navneform registreres i feltet "Fullstendig navneform". Eks.: Gyldendal. Personlige utgivere registrerer navnet i invertert form (dvs. etternavn, fornavn).

:

Fullstendig navneform:
Her registreres offisiell navneform dersom denne avviker fra den navneformen som brukes til daglig. Eks.: Gyldendal norsk forlag A/S (vanlig form: Gyldendal).

:

Postadresse:
Veiadresse, evt. postnummer fylles ut her.

:

Postnummer / poststed:
Her registreres postnummer og poststed.

:

Besøksadresse:
Fylles ut kun hvis besøksadressen avviker fra opplysningene gitt under feltet "Adresse".

:

Telefon:
Her registreres telefonnmmeret til utgiver/forlag.

:

Telefaks:
Her registreres telefaksnummeret til utgiver/forlag.

:

E-post:
Her registreres utgivers e-postadresse, ikke e-postadressen til kontaktperson.

:

URL (Utgivers hjemmeside):
Her registreres URL til utgivers hjemmeside. URL skal innledes med http:// eller https://

:

Kontaktperson:
Her registreres kontaktperson med direkte telefon-/faksnummer og e-postadresse.

Forventet antall utgivelser de nærmeste år:
Her registreres forventet antall nye utgivelser i fremtiden, for eksempel kun denne ene utgivelsen, eller 1-10, 10-100 etc.

:

Første utgivelses tittel / forfatter:
Her registreres bokas hovedtittel og dens evt. forfatter(e). Undertitler og/eller parallelltitler kan sløyfes. Ved registrering av flere titler må hver tittel med respektiv forfatter starte på ny linje. Opplysninger om redaktører, oversettere, illustratører etc. utelates.

:

Planlagt utgivelsesdato for første utgivelse

:

Andre opplysninger:
Her kan man legge inn andre relevante opplysninger, f.eks. forkortelse av navneform eller engelsk navneform.Sist endret 30/05/15


isbn-kontoret@nb.no