Nasjonalbiblioteket

ISBN: Norske forlagsadresser

Om ISBNFORLAG | Søkeveiledning | ISBN-kontoret Norge | Andre baser

Søk i alle felt:

Søk i alle felt:

Her kan du søke på alle tilgjengelige opplysninger, for eksempel forlags- og utgivernavn, forlagsnummer, postadresse.

Merk: Ved søk på forlagsnummer bør man søke på hele forlagsnummeret, inkludert prefiks og landekode. Eks.: 978-82-02 gir Cappelen Damm.

Ved søk på forlagsnavn, vær oppmerksom på at dersom navnet består av flere ord må man enten skrive navnet slik det faktisk forekommer eller bruke logiske operatorer mellom leddene (se Søkeveiledningen).

Rettelser av opplysninger i base ISBNFORLAG

Det er viktig at opplysningene i base ISBNFORLAG er riktige. ISBN-kontoret ønsker derfor melding om endringer i navn, adresse, telefon m.m. samt opplysninger om opphør eller fusjon med annen utgiver/forlag. Husk alltid å gi opplysninger om forlagsnummer!


E-post: isbn-kontoret@nb.no