Nasjonalbiblioteket

Bestillingsskjema for innlånstjenesten

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo
Telefon: 23 27 60 70/71/72
Telefaks: 23 27 60 48
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo

Innlånstjenesten har fått et nytt bestillingsskjema på Web som erstatter det gamle.

På det nye bestillingsskjemaet skal du som låntaker fylle ut opplysninger om ditt biblioteks biblioteknummer og ditt biblioteks passord (autorisasjonskoden som du har fått tildelt fra Samkatalogen). Når det er gjort trenger du ikke, som tidligere, skrive inn hele bibliotekets navn og adresse. Innlånstjenesten får opplysningene opp automatisk. Hvis ønskelig kan du skrive inn ekstra epost-adresser og navnet på en kontakt-person.

Bibliotekkode eller -nummer:

Passord: