Fag

Emneregister til Deweys desimalklassifikasjon (DDK4)

[Søkeveiledning] [Skjematisk oversikt over databasens omfang] [Schematic representation of the scope of the database]
Oppslagsord: (se indeks nedenfor)
Fritekstsøk:
(oppslagsord, kvalifikator, Dewey-nummer)


Emneregisteret gir hjelp til å finne fram til litteratur om et gitt emne. Registeret er generelt og vil vise til hvor et emne kan plasseres. Det vil derved ikke nødvendigvis være relevante dokumenter på det klassenummeret det vises til. Litteratur klassifisert etter Arnesen (før 1984) eller etter DDK5 (etter 2003) vil i mange tilfeller føre til støy.

Registrert er laget etter kjederegistermetoden. Det har imidlertid vært nødvendig med mange praktiske tillempinger for å sikre hierarkisk søking.

Registeret gir oppslagsord med henvisning til klassenummer for angitt oppslagsord. Ordene kan søkes opp via indeksen eller tastes inn i felt for oppslagsord eller fritekstssøk. Ved ord som forekommer i flere faglige sammenhenger oppgis hovedplassering først, deretter andre faglige sammenhenger.

Eks.:

 332.1     Banker
 332.15     Internasjonale banker
 334.2     Banker : Kooperasjon
 353.0082    Banker : Norsk sentralforvaltning
 690.52     Banker : Bygningshåndverk
 725.2     Banker : Arkitektur

Registeret inneholder ikke egennavn, f.eks. navn på personer eller institusjoner. Stedsnavn (med noen få unntak) er heller ikke inkludert. Synonymer og nærsynonymer er med i en viss utstrekning.

Indeks over oppslagsordene:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å