Veiledning      
 

Slik bruker du databasen til Diriksfamiliens utklippsbøker:

Diriksbasens søkemuligheter

Databasen er delt inn i en rekke forskjellige felt som det kan søkes i. Som standard er alle søkefeltene satt åpne, dvs. at man får treff på alle objektene om man ikke ønsker å søke etter noe spesielt.

Generelt gjelder at søk kan trunkeres (maskeres) om man er usikker på stavemåten. Trunkeringstegn er '?', slik at søk på 'biograf?' f.eks. gir treff på 'biograf', 'biografi', 'biografisk' etc.

Søkefeltene er laget for søk i hele tekststrenger. Det vil si at enten må alle ordene et felt inneholder være tatt med i søket, eller man må bruke trunkeringstegn. Hvis man søker i for eksempel feltet "Innhold" etter ordet "Portrett", får man som resultat 0 funn. Søker man istedet etter "portrett?", finner man album 1a, side 01 recto, objekt A som i innholdsfeltet har teksten "Portrett av C.F.Diriks". Trunkeringen kan gjøres både foran og etter (høyre- og venstretrunkering) og man kan bruke trunkeringstegn inne i søkestrenger.

Søkefeltene er:

Søk i alle felt:
Fanger opp søk i alle de søkbare tekstfeltene. Mrk. at f.eks. fornavn og etternavn er forskjellige felt i basen, det lønner seg altså ikke å skrive begge navnene her.

Albumnr:
Utklippsbøkene til familien Diriks består av i alt 12 bind. Om du bare er ute etter stoff fra ett av dem kan du bruke dette feltet. Pr. juni 2003 er bind 1a tilgjengelig for søk.

Bladnr:
Utklippsbøkene er ordnet i albumsider. Ett ark utgjør ett blad. Vet man hvilket blad man er interessert i, kan man bruke dette feltet. Pga. sortering heter blad 1-9 01-09.

Recto/verso:
Betyr her i praksis for- og bakside. Recto-siden er siden til høyre når en blar i albumet, verso venstre. Det er viktig å huske på at man må må en altså bla om for å se et blads verso-side.

Objektnummer:
På de enkelte albumbladene kan det være innlimt objekter: tegninger, brev, eller for den saks skyld trykkete hefter. Disse objektene har en egen bokstavnummerering, og der objektene selv er sammensatt av flere objekter, har disse igjen egne undernummer.

Person:
Det er registrert en rekke kjente og ukjente personer i Diriksfamiliens utklippsbøker. De er enten bidragsytere, kunstnere - eller bare omtalt. Disse personene kan man søke spesielt etter. Tips: Man kan søke etter flere personer med å bruke kontroll-tast (Ctrl) og museklikk i kombinasjon.

Sted:
Pr. dato er det registrert snaut 100 steder i Diriksfamiliens utklippsbøker. Det er steder nevnt på reiser, motiver på bilder etc. Søk på 'Palermo' gir f.eks. to objekter som resultat, én tegning og én akvarell.

Innhold:
Innhold-feltet beskriver f.eks. et objekts type og motiv. Om man er interessert i tegninger som viser kystlandskap kan det søkes etter '?tegning?kyst?' (spørsmålstegnene er trunkeringstegn - se over).

Vis maksimum antall funn:
En nyttig fasilitet for å begrense tiden det tar før nettsiden vises i nettleseren, noe som er spesielt aktuelt for brukere med langsom internett-tilknytning.

OG / ELLER mellom feltene:
Her kan man velge å snevre inn eller vide ut søk. ELLER gir potensielt flere treff, mens OG er strengere og gir mer presise treff.

Slik kan de virtuelle utklippsbøkene til familien Diriks brukes:

De virtuelle utklippsbøkene til familien Diriks er ment å være enkle i bruk. Man beveger seg i albumet ved å enten klikke på bilder/objekter eller på knapper.

Ved bruk knappene kan man gå ett blad fram , ett til bake , til siste blad og til første blad . I tillegg finnes en rullegardinmeny nede til venstre som kan ta brukeren til en bestemt side.

Den mest spesielle navigasjonsknappen er en 'ut'-knapp . Ved vanlig blaing i albumet sender denne knappen brukeren til forsiden. I spesielle tilfeller der et objekt består av flere sider (en bok f.eks.) bringer denne knappen brukeren tilbake til album-siden der hovedobjektet befinner seg.

Når man klikker på et objekt/bilde kommer det opp en ny side der objektet vises alene. Som regel vil man også kunne se databaseinformasjon om objektet her; hva slags type objekt det er, evt. datering og annet. Men der et objekt består av flere sider har vi laget en bla-mulighet. Slik kan man finne nøyaktig det man er interessert i før man får vite mer om objektet. Når man da klikker, vil databaseinformasjonen komme på skjermen sammen med et større bilde av objektet.
For alle tilfeller gjelder at hvis man klikker enda en gang på objektet, eller klikker på lenken neders på siden, vises et nytt bilde i stor størrelse (dette kan ta noe tid hvis internettforbindelsen er langsom).

Man klikker seg tilbake til albumsidene ved å benytte tilbakeknappen eller 'ut'-knappen .

Høyoppløselige versjoner av objektene

I enkelte tilfeller kan tekst på albumblad være utydelig eller vanskelig å lese. Nasjonalbiblioteket har høyoppløselige filer til alle digitale objekter og kan stille disse til rådighet for forskningsformål eller for gjengivelse i trykkvalitet. Ta kontakt med Nasjonalbiblioteket for ytterligere informasjon.