Om familien Diriks       
     
   
 

Diriksfamiliens utklippsbøker inneholder en blanding av dokumenter, brev, fotografier, utklipp fra aviser, tidsskrifter o.l., og framfor alt hundrevis av originaltegninger, akvareller o.a. som kunstnerne i familien, Carl Fredrik Diriks, (1814-95), Edvard Diriks (1855- 1930), og Dyre Diriks (1894-1976 ) har etterlatt seg. Maleren Edv. Diriks' kone, den svenskfødte malerinnen Anna Diriks (1870-1932), har ordnet materialet og limt det inn i tilsammen 12 store bind. Hennes tekster og illustrasjoner binder det hele sammen.

Familien Diriks hørte gjennom hele 1800-tallet med til den politiske og kulturelle eliten i hovedstaden, og flere av bindene er sterkt preget av dette. Her finnes bl.a. et stort materiale om eidsvollsmannen, den senere statsråd Christian Adolph Diriks (1775-1837) og hans kones familie, representert bl.a. ved historikeren P.A. Munch, dikteren Andreas Munch og maleren Edvard Munch.

Maleren Edvard Diriks levde en stor del av sitt kunstnerliv i utlandet, særlig Paris, og hadde mange fremragende kunstnervenner, både norske og utenlandske. Disse er dels representert med originaltegninger og brev, dels portrettert av Diriks eller andre kunstnere innenfor vennekretsen. Utstillingsprogrammer, brosjyrer, festmenyer, billetter, og mange andre mer og mindre betydelige trykksaker gjør at Diriksfamiliens utklippsbøker til sammen sammen danner et levende bakgrunnsbilde for 1800-tallets norske kultur- og kunstnerliv.