Søk i Diriksdata

Trunkering med '?'. Blankt (uutfylt) skjema finne alle objekter.


Det gir liten mening å bruke logisk "ELLER" sammen med valg som "Begge" eller "Alle". (Man ville finne alt.) Hvis man velger slik i de menyene som tillater det og krysser av for "ELLER" vil systemet derfor ikke søke (eller finne) i de feltene som har fått et slikt valg

Søk i alle felt: (Fornavn og etternavn er forskjellige felt i basen, så det lønner seg ikke å skrive begge deler her)
Albumnr:
Bladnr:
Rectoverso:
Objektnummer:
PersonVelg flere verdier med kontroll-klikk
Sted
Innhold:
Vis maksimum antall funn:
OG / ELLER mellom feltene

Til startsiden for Diriksdata


Tekniske problemer med databasen kan meldes til IT-drift ved NBO: drift-nbo.nb.no
Oppdatert 6.6.03, ESO